Zorgsector

NRC Handelsblad van 2 november citeert een aantal uitspraken van W. Lemstra, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Ziekenhuizen. Het gezeur over het toenemend tekort aan ziekenhuispersoneel moet nu eens afgelopen zijn vindt hij, want het personeelsverloop in ziekenhuizen neemt af en het aantal mensen werkzaam in de zorgsector is zelfs toegenomen dankzij deeltijdbanen. Er zou dus sprake zijn van een fictief probleem, vooral in stand gehouden door zelfmedelijden en pathologisch klaaggedrag van ziekenhuismedewerkers, gebrek aan goed management en angst voor territoriumverlies bij artsen en verpleegkundigen.

Deze ontkenning van een uiterst zorgwekkende situatie in de gezondheidszorg, vooral in de Randstedelijke ziekenhuizen, is onbegrijpelijk. Dat een hoogstaande zorgmanager met droge ogen durft te beweren dat geen sprake is van personeelstekort in ziekenhuizen illustreert eens te meer de kloof tussen sommige zorgmanagers met een zogenaamde `helicopter view' en de ziekenhuismedewerkers die met steeds minder handen aan het bed het probleem van een groeiende vraag naar zorg moeten oplossen.

De toezegging van enkele miljarden extra budget voor de zorgsector zal daar helaas voorlopig weinig aan veranderen, want er zijn domweg geen verpleegkundigen meer beschikbaar om te genieten van hogere salarissen of betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Daar zich steeds minder jongeren melden voor een verpleegkundige opleiding is het probleem structureel en niet in een paar jaar op te lossen. De ontkenning van het tekort aan zorgcapaciteit en stoere, denigrerende oneliners over zelfbeklag en gebrek aan dynamisch management kan behoorlijke schade toebrengen aan de zorgsector indien de politiek verantwoordelijken zich met dergelijke ongefundeerde uitspraken laten geruststellen. Gelukkig zijn er steeds meer anwijzingen dat politici de misstanden in de zorgsector eindelijk hebben ontdekt.

    • Dr. J.A.L. Vanneste