Z-Notities

Blunders op uw kosten

Eerst beproefde elektriciteitsgigant Nuon zijn geluk in een sportzender en het Gelderse voetbal. Honderden miljoenen verlies. Met zoveel verplichte klanten moet je groots denken. Deze week volgt een overname van het rijke Norit. Dit bedrijf maakt koolstof voor waterleidingfilters en tegen diarree. Na overname is winst verzekerd: bij te veel coli-bacterieën in het Nuonwater koopt de klant een doosje Norit-pilletjes.

Bij Norit is wel een cultuuromslag nodig. Daar moet dezelfde zompige, klantvijandige sfeer gaan heersen als bij Nuon. Ze moeten bij Norit ook leren om creatieve rekeningen uit te schrijven waar de consument niet uit wijs wordt. Eerder dit jaar dwong de Vereniging Eigen Huis Nuon tot terugbetaling van twaalf miljoen gulden aan onduidelijke posten. Maar Nuon wordt beter. Zijn er fouten in de rekening, bel dan het informatienummer, 0900, 22 cent per minuut. Nuon gaat ervoor en blundert op uw kosten.

Gidsland voor verbruikers

Maandag begint Nederland in haar traditionele gidslandrol van veel preken en niets uitvoeren. Een wereldconferentie over broeikasgassen in Den Haag. Het opwarmen van de aarde veroorzaakt regenstormen en overstromingen met veel slachtoffers in Engeland, Frankrijk en Italië. Natte voeten in het Westland. Of de extra warmte door broeikasgassen wordt veroorzaakt, is nog niet bewezen. Maar een gokje op afwezigheid van het broeikaseffect wordt steeds riskanter.

Kabinetten hebben in Rio de Janeiro (1992) en in Kyoto (1997) verminderde uitstoot beloofd en tegelijkertijd de Nederlandse gidsrol in energieconsumptie versterkt. De uitstoot van verbrandingsgassen moest nog even omhoog, maar zou onder het volgende kabinet dalen.

In de jaren negentig is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de Nederlandse uitstoot met zeven procent gestegen. Volgens afspraak moest het nul zijn. Alleen huishoudens en fabrieken werden zuiniger. In Kyoto heeft Nederland in 1997 beloofd om per 2012 zes procent minder uit te stoten dan in 1990, maar het RIVM voorspelt stijgingen dankzij de economische groei. Ook vorig jaar steeg de energieconsumptie, maar de import van elektriciteit heeft de klap opgevangen, zodat het minder lijkt. De broeikasuitstoot van de luchtvaart wordt internationaal ontzien. Er is geen accijns op kerosine. Geloven ze het wel echt?

Het milieudepartement heeft nog een reservemaatregel, extra accijns op brandstof. In september was te zien wat er gebeurt. Heel Nederland, vrachtrijders, schippers, tot en met de motorrijders komen naar Den Haag. Maakt u zich geen zorgen: wij zijn allen uitgezonderd. Wij gaan onder maar hoeven niet te worstelen.

Hoera, geen helm

De eerste helft van het jaar daalde het aantal bromfietsdoden met dertig procent. Waarschijnlijke oorzaak: ze zijn van het fietspad gedreven. Nooit meer schiet bij verrassing een brommer in snelle vaart van het fietspad de weg op.

Twee veranderingen had het aantal doden en gewonden op de fiets met hulpmotor doen stijgen: de komst van de snorfiets en daarna de bromscooter. De snorfiets maakte het mogelijk om onder de helmplicht uit te komen, maar was geen sexy voertuig. Pas toen de scooter ook mocht snorren, zagen jongeren er iets in. De fietshandel leverde er een opvoersetje bij. Zonder helm racen net als in de jaren vijftig en zestig. Bromsnor kan de helmplicht nauwelijks afdwingen omdat brommers zogenaamd snorren. Vanaf 1995 bij de introductie van de scooter nam het aantal brom- en snorslachtoffers toe, terwijl het totale aantal verkeersongevallen licht daalde. Jongens die vol bravoure zonder helm door de straten schieten. Nu nog de marketing voor de opgevoerde snorauto, waar geen rijbewijs voor nodig is.

Bizarre verkiezingsnacht

Bizarre dinsdagnacht voor de democratie. In Amerika ontstond een patstelling over de vraag of de presidentskandidaat die het hoogste aantal stemmen kreeg ook echt de verkiezingen heeft gewonnen. Dat ligt aan het stelsel van kiesmannen, per deelstaat gekozen partijleden die in december de president aanwijzen. Zo gaat het altijd en niemand merkt er wat van maar dit keer was het stemmenverschil in Florida zo klein dat er opnieuw moest worden geteld. Er mankeerde van alles.

In Utrecht kwam bij tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen 56 procent van de kiezers niet opdagen. Van degenen die wel kwamen, koos bijna een derde de protestpartij Leefbaar Utrecht. Nieuw bewijsmateriaal voor het vernietigende rapport van de Raad van Europa over de lokale democratie in Nederland. De Nederlandse stad wordt bestuurd door een coalitie van bijna alle partijen, voorgezeten door een via Haagse lobby's benoemde burgemeester. Leefbaar Utrecht was praktisch het enige alternatief.

Aanleiding voor de verkiezingen was een door Den Haag geregisseerde annexatie van Vleuten en De Meern. Leefbaar Utrecht wil nu bij de grote coalitie maar eist een nieuwe burgemeester voor de vergrote gemeente. Nieuw profiel, besloten vertrouwenscommissie. Amerikaanse en Nederlandse politici houden vol dat ze het uniekste en beste stelsel hebben op deze aarde.

Nooit meer eten

Frankrijk inspecteert zichzelf en over het hele land duiken gekke koeien op. Het totaal van 172 is een fractie van de 178.000 die in Groot-Brittannië waren gevonden. Twee Fransen zijn aan de ziekte gestorven, tegen meer dan 80 Britten. Toch blijft de biefstuk liggen. Franse winkelketens hebben vlees van verdachte koeien verkocht. Ook in Nederland is een gekke koe opgegeten. Boeren oefenen druk uit op veeartsen om hun dieren gezond te verklaren. Dreigt hier ook paniek als de inspectie verbetert?

Gezonder is vegetarisch maar op groente en fruit zit te veel gif. Niet volgens de Wereldgezondheidsorganisatie maar wel volgens de Amerikaanse regering, de Consumentenbond en de stichting Natuur en Milieu. Insecticiden bestrijden ook mensen. Volwassenen krijgen via fruit en groente zes keer de in Amerika toegestane hoeveelheid sproeimiddel binnen, kleine kinderen zelfs zeventien keer. Spinazie, Franse appels en druiven, allemaal heel erg. Sommige kleine kinderen worden meteen vergiftigd en op de lange termijn dreigen leerproblemen, adhd, concentratiestoornissen, die epidemische vormen aannemen. Het verklaart de disfunctionaliteit van de babyboomers. Zij kregen DDT met de moedermelk ingegoten.

Zelfbediening

Scholen mogen van het ministerie van Onderwijs voortaan worden gesponsord. Dan leren de kinderen al jong hoe de samenleving werkt. Deze biologieles wordt jou aangeboden door Koninklijke Olie. De wiskundeles komt van ABN-Amro die je graag in je verdere leven door moeilijke berekeningen helpt. Goniometrie onnodig. Boekhoudles van KPMG. Scheikundesommen van de burelen van DSM. Frans wordt niet gegeven wegens ontbrekende financiering maar de Saoedi-ambassade stelt als verzachting voor de hoge olieprijs wel gratis lessen in het Koran-Arabisch beschikbaar.

Ouders mogen voortaan ook zelf voor de school van hun kinderen betalen. Hoeven ze niet meer te zeuren bij de gemeente als de gymles nooit meer doorgaat of het schilderwerk afbladdert. Nieuwe rechten zullen ontstaan. De verzekeringsmaatschappij geeft de patiënt het recht te betalen voor bestralingsapparatuur die wél bij de tijd is. Wateroverlast? Bouw een eigen terp. Bewoners mogen hun eigen politie-agent bekostigen. Straks wonen we allemaal in een eigen staat.

    • Maarten Huygen