Verlies Lycos Europe

Het internetportaal Lycos Europe heeft in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar het verlies verkleind van 52 naar 30 miljoen euro (66 miljoen gulden). De omzet verdrievoudigde ruim tot 15,8 miljoen euro.