Verdelen land in Zimbabwe is illegaal

Het Hooggerechtshof in Zimbabwe heeft gisteren het landhervormingsplan van de regering Mugabe en de bezettingen van blanke boerderijen door regeringsaanhangers illegaal verklaard.

Het hof heeft de politie de opdracht gegeven ,,alle mogelijke middelen'' te gebruiken om aan de bezetting van zo'n 1.700 hoeves een einde te maken. De politie legde eerdere uitspraken van het hof naast zich neer, terwijl president Mugabes partij het aftreden van de vijf magistraten van het Hooggerechtshof heeft geëist. Van regeringszijde is nog niet gereageerd op de nieuwe rechterlijke uitspraak, maar aangenomen mag worden dat het bewind zich er niets van zal aantrekken. De rechterlijke macht in Zimbabwe, waarin veel blanken zitting hebben, is al jaren in een bittere strijd verwikkeld met de uitvoerende en wetgevende macht.

Mugabe liet voorafgaand aan de parlementsverkiezingen van juni een wet aannemen die een einde moet maken aan de zich al twintig jaar voortslepende landhervorming. 3.000 boerderijen in handen van blanke Zimbabweanen moeten voor het einde van dit jaar zijn onteigend en ontruimd, zonder enige vorm van compensatie voor de bezitters. Het enige houvast voor de boeren is een artikel waarin staat dat vóór ontruiming de waarde van verbeteringen aan de landerijen, zoals irrigatiesystemen en wegen, moet worden bepaald en dat de eigenaars een vergoeding dienen te krijgen. Verder dienen de boeren drie maanden van de voren een aanzegging van ontruiming te ontvangen. Het Hooggerechtshof is na klachten van de boeren tot de slotsom gekomen dat bij de onteigeningen die nu plaatshebben daaraan niet is voldaan.

Vanaf eind februari heeft een groot aantal bezettingen plaatsgehad van blanke boerderijen, door groepen militanten die zichzelf oorlogsveteranen noemen. Mugabe heeft de bezettingen goedgekeurd en algemeen wordt aangenomen dat zijn ZANU-PF partij bij de gewelddadige acties betrokken is. De sterk op de landbouw drijvende economie van Zimbabwe is door de bezettingen volkomen ontregeld.

Het Hooggerechtshof bevestigde gisteren zijn eerdere oordelen dat de bezettingen onrechtmatig zijn en meteen dienen te worden beëindigd. Politieagenten die het bevel van de rechters niet binnen 48 uur uitvoeren zullen worden vervolgd wegens minachting van het hof.