Toch extra risico derde-generatiepil

De hoofdredacteur van The British Medical Journal biedt in het nummer dat vandaag verschijnt zijn excuses aan voor de eerdere publicatie van een artikel waarin Britse onderzoekers aantoonden dat de derde-generatiepil nauwelijks méér veneuze trombose veroorzaakt dan de oudere tweede-generatiepil. Ook bleek uit dat artikel dat het aantal trombosegevallen gelijk was gebleven sinds Britse vrouwen zich na waarschuwingen in 1995 van de derde-generatiepil afkeerden.

Gelijktijdig met de verontschuldigingen publiceert het medisch-wetenschappelijke tijdschrift een nieuw artikel waarin, op basis van hetzelfde patiëntenbestand van Britse huisartsen, wordt aangetoond dat vrouwen die de derde-generatiepil gebruiken toch een tweemaal verhoogd risico op trombose hebben. Ook blijkt uit deze gedetailleerde heranalyse dat in Groot-Brittannië na 1995 toch minder vrouwen trombose gekregen.

Hoofdredacteur Richard Smith schrijft over het nu gewraakte artikel: ,,we accepteerden de aangepaste versie zonder het nog eens naar de reviewers en onze statisticus te sturen. Dat hadden we moeten doen omdat de auteurs het aantal deelnemers aan de studie met een derde hadden verminderd.'' Het artikel trok destijds veel aandacht omdat het de consensus ondermijnde die langzaamaan over de trombosegevaren van de derde-generatiepil ontstond. De onderzoekers meldden overigens te zijn gesubsidieerd door de drie grote pilfabrikanten Organon, Schering en Wyeth en bevestigden daarmee de theorie dat door de industrie gesponsorde studies relatief gunstig voor de nieuwe pillen uitpakken.

Een commentator in The British Medical Journal schrijft dat de onderzoekers niet alle informatie gebruikten die in het gegevensbestand aanwezig was. In de nieuwe studie is rekening gehouden met het feit dat meer jongere dan oudere vrouwen na de waarschuwing van de Britse overheid het gebruik van de derde-generatiepil staakten, terwijl artsen daarna de derde-generatiepillen nauwelijks meer voorschreven aan rokende vrouwen met overgewicht, de belangrijkste risicogroep.