Titel drs. geschrapt, nu `master'

Nederland krijgt een nieuwe indeling van het hoger onderwijs. Het kabinet is gisteren akkoord gegaan met het voorstel van minister Hermans (Onderwijs) de zogenoemde bachelor-master-structuur, kortweg bama-structuur, in te voeren.

Met ingang van 2004 mag iemand die een volledige opleiding aan de universiteit heeft afgerond zich master noemen. De universitaire student die een brede basisopleiding van drie jaar heeft afgemaakt of afgestudeerden aan de hogeschool krijgen een bachelorstitel.

Afgelopen jaar sprak Hermans in de Bologna-verklaring met 28 Europese collega's af de Angelsaksische bama-structuur in te voeren. Hierdoor wordt het voor Nederlandse studenten eenvoudiger om (een deel van) de studie in het buitenland te volgen.

Het onderscheid tussen hogescholen en universiteiten blijft bestaan, maar beide instellingen mogen een masterstudie aanbieden. Nu kunnen hogescholen alleen masteropleidingen aanbieden in samenwerking met een buitenlandse universiteit, waardoor de kwaliteit onduidelijk is.

Hermans wil alleen de universitaire master bekostigen, tot woede van de hogescholen. De bachelorgraad aan een hogeschool ziet hij als een einddiploma, terwijl een universitaire bachelorgraad een tussendiploma is. Maandag presenteert Hermans de details van het voorstel. Daarna moet de Tweede Kamer zich er nog over uitspreken.

Universiteiten en hogescholen hebben al positief op de vernieuwingen gereageerd.