STUKJE VAN KROMME RIJN ERKEND ALS GEOLOGISCH MONUMENT

Op 1 november werd een stukje Nederlandse geologie in ere hersteld. Een stukje Kromme Rijn, of liever een voorloper daarvan in `gerestaureerde staat', werd als geologisch monument aangewezen. Dat gebeurde op een bijeenkomst van de provincie Utrecht, de stichting Het Utrechts Landschap en de Stichting Aardkundige Waarden. Op diezelfde bijeenkomst werd overigens ook een goed geconserveerd sneeuwsmeltwaterdal uit de laatste ijstijd (op de vroegere tabaksplantage Willem III bij Elst) tot geologisch monument benoemd.

De tot aardkundig monument verklaarde stukjes van de Kromme Rijn bevinden zich op de natuurgebieden Oostbroek en Niënhof, ten noorden van Bunnik. Vroeger liepen er voorlopers van de Kromme Rijn, in meanders die nu vooral op luchtfoto's nog zeer goed te herkennen zijn. De Kromme Rijn was aan het begin van onze jaartelling de belangrijkste tak van de Rijn, maar doordat de loop daarvan zich later verplaatste, werd zij een onbelangrijk stroompje.

Een deel van de oude bedding op beide landgoederen is uitgegraven. Daarbij is er aandacht aan besteed dat goed waarneembaar blijft hoe de oude bedding eruit zag voordat deze werd uitgegraven. Andere aardkundige monumenten in Utrecht zijn de Grebbeberg bij Rhenen, de Lange en Korte Duinen (te Soest) en het Zwerfsteneneiland bij Maarn.

    • A.J. van Loon