Onvrede ondernemers Enschede

De belangenvereniging van gedupeerde ondernemers in Enschede heeft forse kritiek op de schaderegeling voor getroffen ondernemers in het Enschedese rampgebied. De belangenvereniging vindt de maximale vergoeding van 220.000 gulden per ondernemer onvoldoende.

,,We moeten helaas constateren dat de regeling minimaal is. Zeker de grotere ondernemers worden uitgeknepen'', zei voorzitter L. Oosting gisteren. Hij merkte verder op dat 30 procent van de ondernemers uit het rampgebied niet onder de schadevergoedingsregeling zal vallen. De regeling bepaalt onder meer dat winstderving niet wordt uitgekeerd aan bedrijven die op 1 januari een vermogen hadden van meer dan 500.000 gulden.

Staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) maakte gisteren bekend dat 98 procent van de niet of ontoereikend verzekerde ondernemers met de regeling uit de voeten kan. Hij bestempelde de vergoeding als ruimhartig. De vermogensgrens van 500.000 gulden ligt volgens Ybema op een voldoende hoog niveau. Aan de hoogte van het uitkeringsbedrag kan Ybema niet sleutelen, omdat het Rijk anders voor aanvullende financiële ondersteuning naar Brussel had gemoeten. En dat kon volgens hem niet omdat concurrenten van de getroffen bedrijven daar mogelijk tegen zouden protesteren. De procedure had volgens Ybema dan jaren geduurd.

Oosting stelt verder namens de ondernemers dat de totale onverzekerde bedrijfsschade 150 miljoen gulden bedraagt, tegen een schadevergoeding van 90 miljoen.