`Nederland remt aanpak van fraude'

Nederland bemoeilijkt samen met vijf andere lidstaten van de Europese Unie de bestrijding van fraude omdat het een conventie uit 1995 nog altijd niet heeft geratificeerd. Zolang de conventie over de bescherming van de financiële belangen van de EU niet van kracht is, hanteren lidstaten uiteenlopende definities van wat fraude of onregelmatigheden zijn.

Volgens Europees commissaris Schreyer (Begroting) treuzelen zes EU-lidstaten met de aanpassing van hun strafrecht. Vorig jaar hebben de EU-lidstaten 1235 gevallen van fraude en 4912 van onregelmatigheden aan Brussel gemeld. Vanwege de verschillende definities kan hier volgens Schreyer niet uit worden geconcludeerd om hoeveel mogelijke gevallen van criminaliteit het gaat.

De anti-fraudedienst van de EU, Olaf, heeft vorig jaar 252 onderzoeken naar fraude geopend. De gevallen van mogelijke fraude betroffen vorig jaar 413 miljoen euro.