Nederland-Marokko

De opmerking waarmee het deze krant het artikel over het bezoek van de kroonprins Willem-Alexander aan Marokko begon (23 oktober), nl. dat Nederland in 1610 het eerste Europese land was dat deze Noordafrikaanse staat erkende, behoeft correctie.

In 1610 vond geen erkenning plaats, maar sloten de Staten-Generaal met dit eeuwenoude koninkrijk een vriendschapsverdrag, dat tevens het eerste verdrag was dat wij met een niet-christelijke mogendheid sloten. Erkenning kwam niet im Frage: beide landen vestigden al in 1596 vaste diplomatieke missies in elkaars hoofdsteden. Het Koninkrijk of, zoals het toen door de Staten werd aangeduid, het keizerrijk Marokko had er toen al een half millennium opzitten. Staten en stadhouder waren niet weinig trots dat een zo duurzaam gevestigd rijk Den Haag niet te min vond voor een permanente diplomatieke missie. Het bezoek van de kroonprins komt overigens wel laat. Hassan II en Mohammed VI bezochten Nederland resp. bij de inhuldigingen van Juliana en Beatrix, beiden als kroonprins.

    • D.M. Schorer Noordgouwe