Manipulatie

Publex weigert reclame met een religieuze strekking. De KRO speelt daar mooi weer mee. Verbazingwekkend dat affiches van Greenpeace over mogelijke gevaren van genetische manipulatie wel alomaanwezig zijn, terwijl deze organisatie veel kenmerken met de katholieke kerk gemeen heeft: vrede preken maar strijd leveren, halve waarheden verkondigen, bespelen van gevoelens, negeren van de rede, profiteren van gebrek aan kennis, overtuigd van het eigen gelijk, pseudo-dialogen met buitenkerkelijken. Gedeelde gevoelens leveren dubbele gevoelens, die wonderbaarlijke vermenigvuldiging geldt helaas ook als onbenul wordt meegedeeld.

    • G. Stout