`Kabinet mag publieke omroep niet bevoordelen'

De voorkeursbehandeling van de publieke omroep bij de aanstaande herverdeling van radiofrequenties in Nederland is aan de kaak gesteld in het Europees Parlement. Het kabinet is van plan dit voorjaar acht FM-frequentiepaketten te veilen. De publieke omroepen hoeven niet aan de veiling deel te nemen: zij krijgen hun nieuwe frequenties met voorrang en voor niets. Elly Plooij (VVD) vindt dat verkapte staatsteun en wil van de Europese Commissie weten of dat onder de Europese concurrentieregels is toegestaan.

De publieke zenders hebben weliswaar een publieke taak, stelt Plooij, maar het zijn ook directe concurrenten van de commerciële radiostations. ,,Als de regering (...) eerlijke mededinging op de radiomarkt wil creëren dan moeten niet alleen tussen commerciële omroepen onderling gezonde verhoudingen bestaan, maar ook tussen publieke en commerciële zenders.'

De commerciële radiozenders in Nederland verzetten zich met name tegen de positie van Radio 3. Zij typeren de publieke popzender als een pseudo commercieel station, een commerciële nevenactiviteit van de publieke omroepen. Een aantal commerciële omroepen, waaronder Sky Radio, Noordzee FM en Radio 538, verzet zich tegen de voorgenomen veiling. Om hun grieven kracht bij te zetten hebben de zenders de staat gedagvaard. Ze stellen onder andere dat de staat onrechtmatig handelt door Radio 3 te financieren uit publieke middelen en de frequentie voor niets te geven, terwijl het station op de reclamemarkt met de commerciële radio concurreert.

Bij de nieuwe frequentieverdeling krijgt de publieke omroep niet alleen voorrang maar zijn voor de omroepen ook hoogwaardigere pakketten gereserveerd. De zenders Radio 1,2,3 en 4 krijgen in de nieuwe indeling een landelijk dekkend FM-net toegewezen. Radio 5 krijgt een landelijk AM-net. Voor de commerciële zenders komen frequenties met een dekking van 70 tot 75 procent op de veiling. ,,De publieke omroepen zouden gewoon aan de veiling moeten meedoen'', aldus Plooij. ,,Alleen zo krijg je een level playingfield.''