HEISA IN PALM BEACH

De opwinding rond de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen spitst zich toe op het district Palm Beach in Florida. Daar kreeg de conservatieve kandidaat Pat Buchanan 3409 stemmen, veel meer dan verwacht en veel meer dan in welk ander district in Florida dan ook. Sommigen wijten deze uitschieter aan de layout van het stembiljet dat alleen in dit district werd gebruikt.

Op hoeveel stemmen kan Buchanan redelijkerwijs aanspraak maken? Zonder hertelling kan de statistiek hierin helderheid brengen. In bijgaande grafiek staat voor alle districten aangegeven hoeveel Buchanan- en Gore-stemmers er waren. Onmiddellijk is duidelijk dat Palm Beach County een geval apart is. De getrokken lijn (regressielijn) geeft het verband het beste weer. Er blijkt dan dat `normaal' in Palm Beach County 925 stemmen naar Buchanan waren gegaan. Buchanan heeft dus 2484 stemmen meer gekregen dan te verwachten was. Zouden we in een andere grafiek de Buchanan- en Bush-stemmers aangeven, dan leidt een vergelijkbare redenering tot 2764 stemmen te veel voor Buchanan.

Nu heeft de getrokken lijn natuurlijk een zekere foutenmarge. Houden we daar rekening mee, dan heeft Buchanan nog altijd ruim 2300 stemmen meer gekregen dan in het gunstigste geval verwacht had kunnen worden. Gecombineerd met het feit dat het ontwerp van het stembiljet in de hand werkte dat mensen die op Gore hadden willen stemmen per ongeluk op Buchanan hebben gestemd (in 19.000 ongeldige stembiljetten zijn zowel Buchanan als Gore aangeprikt, alsof men de fout wilde herstellen), is het niet onredelijk te veronderstellen dat de meeste van die 2300 stemmen aan het Democratische kamp toe hadden moeten komen. Wellicht genoeg om de doorslag te geven.

    • Ruud Koning