EU: hulp arme landen effectiever

De Europese Unie gaat haar ontwikkelingshulp richten op een beperkt aantal terreinen om de effectiviteit en snelheid te vergroten. Bestrijding van armoede wordt meer een leidend principe in het hulpbeleid.

Minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking zei gisteren in Brussel nu ,,meer vertrouwen'' in het beleid te hebben.

De EU zal zich met de hulp vooral richten op zaken waar zij al expertise in heeft: steun voor macro-economisch beleid, bevordering van regionale samenwerking, handel en ontwikkeling, transport en institutionele versterking (rechtsstaat en publieke diensten). Volgens Eurocommissaris Poul Nielson (Ontwikkelingssamenwerking) valt hulp aan onderwijs en gezondheidszorg onder de macro-economische steun.

De EU-ministers van ontwikkelingssamenwerking gaven met een `politieke verklaring' steun aan de in mei aangekondigde hervormingsplannen van de Europese Commissie. Deze wil ook de traagheid in de hulp - met als gevolg financiële `stuwmeren' - aanpakken door beter management en minder bureaucratie. Zo zullen ambtenaren uit lidstaten niet meer over elk project oordelen en komt de uitvoering bij een apart orgaan (`Europe Aid'). De ministers willen dat de Europese Commissie (jaarlijks hulpbudget 21 miljard gulden) meer experts uit lidstaten gebruikt om personeelstekort op te lossen.

Herfkens zei dat haar voorstel is aanvaard om naar Nederlands voorbeeld een onafhankelijk orgaan de effectiviteit van de hulp te laten controleren. Ook zal op Nederlands voorstel bij steunverlening aan een land worden nagegaan of het EU-hulpbeleid niet wordt doorkruist door ander EU-beleid, zoals bijvoorbeeld handelsprotectie of landbouwbeleid. Herfkens was gisteren nog steeds kritisch over dit gebrek aan ,,coherentie''. Zo hebben Nederland en Zweden vergeefs gepleit voor snellere vermindering door de EU van importquota voor textiel uit ontwikkelingslanden. Herfkens bepleitte ook meer hulp aan landen die pogen te voldoen aan de strenge EU-normen voor voedselveiligheid. Volgens een woordvoerder van de Europese hulporganisaties is de ingeslagen richting goed en komt het nu op de uitwerking aan.

    • Hans Buddingh'