D66 wil nu ook basisverzekering

. D66 wil een verplichte basisverzekering voor iedereen tegen ziektekosten. De premie daarvoor is voor een deel afhankelijk van het inkomen maar zal voor een aanzienlijk deel ook nominaal worden betaald. Dit laatste is onder meer nodig om, gezien de dan mogelijk daadwerkelijke concurrentie, de verzekeraars te prikkelen behoorlijk op de doelmatigheid van de hulpverleners te gaan letten.

De hoogte van de inkomensafhankelijke premie moet in de ogen van D66 is in belangrijke mate worden bepaald door de hoeveelheid geld die nodig is voor de financiering van het grootste deel van de zorg die nu uit de volksverzekering AWBZ wordt gefinancierd. In de nota Kiezen met zorg, die de fractie van D66 gisteren publiceerde, dient de nominale premie vooral voor de zorg die nu in het ziekenfondspakket zit. De premie mag voor een gezin van vier niet boven de 300 gulden per maand komen.