Bush vraagt Gore verlies te aanvaarden

George W. Bush vraagt zijn Democratische opponent voor het presidentschap zijn verlies te aanvaarden. Nadat de stemmen in Florida opnieuw waren geteld hield de Republikein een minieme voorsprong.

Al Gore wijkt voorlopig niet. De Democraat wacht de resultaten van hertellingen af. De onofficiële uitslag nadat de stemmen in alle districten in Florida opnieuw waren geteld gaf Bush een voorsprong van 327 stemmen. De staat mag geen enkele officiële uitslag geven voordat dinsdag een rechtszaak heeft gediend van twee kiezers die menen door de onduidelijke opstelling van het stembiljet hun stem verkeerd te hebben uitgebracht. 19.000 biljetten zijn ongeldig verklaard omdat de namen van geen of twee kandidaten waren ingeprikt.

Beide partijen verlaagden gisteren de toonhoogte van hun commentaren iets vergeleken bij eerder deze week. De Democraten lijken nu minder op rechtszaken te mikken en hun hoop te hebben gevestigd op de uitkomst van weer nieuwe hertellingen die zij in diverse kiesdistricten hebben gevraagd. Bovendien hopen zij dat de poststemmen, die uiterlijk vrijdag mogen binnenkomen, de onofficiële voorsprong van Bush zullen omzetten in winst voor Gore.

De Republikeinen houden de mogelijkheid open in New Mexico, Iowa en Wisconsin hertelling te vragen; in al die staten won Gore met een krappe marge. James Baker, oud-minister van Buitenlandse Zaken en tijdelijk afgezant van Bush in Florida, vroeg de Democraten een stap terug te doen en na te denken. ,,Dit is het laatste moment voordat dit proces uit de hand loopt'', aldus Baker.

Oud-minister Warren Christopher, die Gore helpt in Florida, zei dat van een constitutionele crisis of schade aan het aanzien van de Verenigde Staten in het buitenland geen sprake is. ,,De grondwet voorziet in een overgangstijd tot 20 januari. Wij hebben geen reden dit proces te vertragen, maar het is van groot belang dat het ordelijk en transparant verloopt.''

Specialisten in verkiezingsrecht twisten over de vraag of de prikbiljetten in Palm Beach een nieuwe verkiezing rechtvaardigen. Juristen die de Democraten adviseren noemen de daar gebruikte formulieren ,,in strijd met de wetten van Florida''. De naam Gore stond ten onrechte als derde vermeld en volgens de wet moet men rechts van iedere kandidatennaam een voorkeur kunnen aangeven – bij de helft van de namen moest dat links. Het hoogste gerechtshof van Florida heeft eerder nieuwe verkiezingen voorgeschreven in geval van gerede twijfel over de zuiverheid van de gang van zaken.

    • Marc Chavannes