Automobiliteit

`Niet alles wat we willen kan ook', en: `De minister moet pijnlijke keuzes durven maken'. Twee zinnen uit het artikel (NRC Handelsblad, 28 oktober) van Wijnand Duyvendak die mij zeer aanspreken wanneer het gaat om de automobiliteit. Nederland groeit dicht, er zijn teveel auto's waar ook nog eens teveel mee gereden wordt, ons milieu, onze leefomgeving, onze gezondheid lopen gevaar.

De Stichting voor Gedeeld Autogebruik propageert het autodaten, o.a. het samen gebruiken van één auto. Een fantastisch idee wat helaas nog relatief weinig in de praktijk wordt gebracht. Waarom beginnen we niet bij al die gevallen waar partners ieder een eigen auto hebben (en soms de kinderen ook nog ieder een)? Het samen delen van één auto kan van overheidswege sterk gestimuleerd worden door het hebben van een tweede, derde, vierde auto op hetzelfde adres flink duurder te maken.

Als het mogelijk is voordeurdelers op te sporen in het kader van een uitkering, of honden voor de hondenbelasting, moet het niet zo moeilijk zijn om uit te zoeken waar achter één voordeur twee of meer autobezitters wonen. Niemand wordt zo de auto uitgejaagd: door extra belasting te heffen op het hebben van een tweede etc. auto, staat het nog steeds iedereen vrij om er een te kopen. Het kost echter wèl meer geld, met (hopelijk) als gevolg: minder auto's, en dus minder autokilometers. Is dat niet precies wat we willen?

    • Renee ter Braake