Vertraging groei Japan

De Japanse overheid heeft vandaag voor het eerst in twee jaar tijd het oordeel over economisch herstel naar beneden bijgesteld. De waarschuwing komt tegelijk met de goedkeuring door de regering van een extra uitgavenpakket voor economisch herstel goedgekeurd ter waarde van 4.780 miljard yen (115 miljard gulden).

,,Het lijkt of de goede tijden ten einde komen en daar moeten we ons zorgen over maken'', zei minister Taichi Sakaiya (hoofd van het Economisch Planbureau) vandaag na de kabinetszitting. ,,We hebben niet ons oordeel gewijzigd dat een gematigd herstel voortgaat'', aldus Sakaiya, ,,wel zijn we zeer voorzichtig, maar dat is eerder psychologisch onderbouwd dan door harde cijfers.''

Sakaiya maakt zich vooral zorgen over het achterblijven van de particuliere consumptie en een neergang in andere economieën waardoor de ,,groei van de export is afgevlakt''.

Binnen de regerende Liberaal Democratische Partij (LDP) is hevige ruzie ontstaan over de bron van de ruime overheidsuitgaven die het zwakke herstel gaande houden. Het nieuwe uitgavenpakket vereist uitgifte van obligaties ter waarde van 1.990 miljard yen (47 miljard gulden).

LDP-topman Shizuka Kamei, hoofd zan het beleidscomité binnen de partij en de grote steunpilaar van premier Yoshiro Mori, kwam deze week met twee nieuwe ideeën. De overheid zou obligaties tegen 0 procent rente moeten uitgeven en zou daarnaast 30 procent moeten korten op ontwikkelingshulp, momenteel jaarlijks een bedrag van zo'n 25 miljard gulden. De verantwoordelijke ministers Kiichi Miyazawa (Financiën) en Yohei Kono (Buitenlandse Zaken) hebben die voorstellen al afgewezen. Maar Kamei is machtiger dan die twee samen en het laatste woord is dus nog niet gezegd.

De nul-procentsobligaties zouden zijn bedoeld om een mogelijke rentestijging in bedwang te houden nu Japans totale publieke schuld dit jaar op 130 procent van het bruto binnenlands product zal komen. De lokker voor deze obligaties ligt in de mogelijkheid het totale bedrag af te trekken van een nalatenschap bij berekenen van de erfenisbelasting.

De hoogste tariefschaal van deze belasting ligt op 70 procent dus rijke Japanners (slechts 5 procent betaalt zoveel belasting over een erfenis) zouden flinke winst kunnen maken.

    • Hans van der Lugt