VEB beticht advocaten van plagiaat

De advocaten G. Spong en O. Hammerstein hebben hun dagvaarding in de zaak World Online voor een groot deel gekopieerd van de dagvaarding van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

Dat zegt directeur P. de Vries van de VEB. Volgens De Vries maken Spong en Hammerstein zich schuldig aan schending van het auteursrecht en mogelijk aan plagiaat.

Deze visie wordt gesteund door M. Verkade, hoogleraar en auteursrechtspecialist van het advocatenkantoor Stibbe Simont Monahan Duhot. Verkade schrijft dat het aantal passages in beide dagvaardingen dat sterk op elkaar lijkt ,,ruimschoots groot genoeg is'' om te spreken van een schending van het auteursrecht. ,,Uiteraard doen kleine, al dan niet als maskerend bedoelde veranderingetjes daaraan niet af'', aldus Verkade.

Van plagiaat is sprake, schrijft hij, ,,indien de nabootsing als eigen oorspronkelijk werk geclaimd zou worden''.

Spong en Hammerstein geven geen bronvermelding, maar omdat dit gebruikelijk is in dagvaardingen concludeert Verkade niet direct dat er sprake is van plagiaat. Plagiaat is wel aan de orde, aldus Verkade wanneer Spong en Hammerstein de (deels) gekopieerde passages zouden claimen als hun eigen werk.

De VEB werd in de zaak World Online (WOL) tot eind september vertegenwoordigd door advocaat J. Hoff, toen nog werkzaam bij Loyens & Loeff. In een fax aan De Vries schrijft Hoff dat hij de conceptdagvaarding op 7 september dit jaar per e-mail heeft verstuurd aan Hammerstein. Een kopie van deze mail is in het bezit van deze krant. De Vries vermoedt dat Hammerstein de mail heeft gekopieerd.

Volgens Hoff is de conceptdagvaarding aan Hammerstein gezonden op diens verzoek. Hammerstein had Hoff verteld dat zijn eigen dagvaarding (aan het adres van ABN Amro) al gereed was. De dagvaarding van Spong en Hammerstein, die optreden namens de stichting Lipstick Effect, dateert echter pas van 8 september.

In een reactie verklaarde Spong vanmorgen: ,,Ik ben benieuwd waar de heer De Vries dit verhaal vandaan haalt. Zeker uit zijn grote duim. Er is maandenlang keihard aan deze zaak gewerkt door mijnheer Hammerstein en derden. Wie die derden zijn zeg ik niet.''

De VEB heeft de schijn tegen, omdat de dagvaarding van de belangenvereniging pas afgelopen woensdag is gepubliceerd. Toch is het volgens De Vries onmogelijk dat Hoff de dagvaarding van Spong en Hammerstein heeft overgeschreven. Diverse eerdere versies van het verhaal van Hoff (de vroegste dateren van april) vertonen grote overeenkomsten met de deels gekopieerde conceptdagvaarding.

In zijn mail aan Hammerstein schrijft Hoff dat hij de dagvaarding verstrekt ,,ter vertrouwelijke kennisneming''. Het komt vaker voor dat advocaten stukken uitwisselen, confraterneel zoals dat heet, om daarover van gedachten te wisselen.

De zaak van de VEB is begin oktober van Hoff overgenomen door advocaat J. Lemstra van het advocatenkantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn. De dagvaarding van Lemstra komt in grote lijnen overeen met die van Hoff.

DOSSIER WORLD ONLINEwww.nrc.nl/Economie

    • Michiel van Nieuwstadt