Stembiljet slecht ontworpen

Het stembiljet in Palm Beach County was ,,slecht ontworpen'', dat zag Paul Mijksenaar meteen. ,,Het voldoet niet aan de basiseisen.'' Mijksenaar is hoogleraar vormgeving van visuele informatie in Delft, en directeur van Bureau Mijksenaar in Amsterdam. Hij adviseert bedrijven en overheid over de vormgeving van publieksinformatie, en ontwerpt bewegwijzering, bijvoorbeeld die op Schiphol.

De basiseisen? ,,De verbinding tussen naam en invulvakje moet duidelijk zijn.'' Op het bewuste biljet werd die aangegeven door een pijltje. ,,Mensen snappen dat ze bij een pijltje links- of rechtsaf moeten, maar niet dat dat een verband aangeeft tussen naam en vakje.'' De scheidslijntjes tussen de namen in de kolommen eindigden, net als de pijltjes, ook bij een vakje, maar bij het verkeerde. Dat maakte de verwarring nog groter.

De kiezers telden: Gore was in de linkerkolom de tweede naam van boven. Kiezers zochten daarbij het tweede invulvakje van boven maar dat hoorde bij de kandidaat uit de rechterkolom, Pat Buchanan. Op een stembiljet moeten volgens Mijksenaar naam en vakje horizontaal met elkaar worden verbonden. Bij voorkeur in een kader, of door een achtergrondkleur. Het vakje moet vóór de naam staan zo strepen mensen ook hun boodschappenlijstjes af: een `v' vóór het product dat in de mand ligt.

Mijksenaar gaat ervan uit dat de ontwerpers kozen voor één rij gaatjes in het midden, omdat dat makkelijk was voor de verwerking. Er werden, zegt Mijksenaar, dus twéé afspraken gemaakt met de gebruiker. Bij een naam uit de linkerkolom stond het vakje rechts, bij een naam uit de rechterkolom links. Een basisfout. ,,Je kunt niet met mensen twee conventies afspreken: aan deze kant van de straat loop je aan de rechterkant van het trottoir, aan de andere kant aan de linker.''