Stedelijk Paleis in Amsterdam

Onder de titel `De Voorstelling' presenteert het Stedelijk Museum in Amsterdam de tentoonstelling die Koningin Beatrix uit de collectie van het museum heeft samengesteld.

Voor dit overzicht, dat op 8 december open gaat, koos zij 370 werken van 130 Nederlandse kunstenaars. En daarmee biedt straks de volledige eerste verdieping van het museum een breed overzicht van de Nederlandse kunst na 1945: schilderijen, tekeningen, sculpturen, wandkleden, reliëfs en assemblages. Een overzicht dat haar twintigjarig ambtsjubileum markeert.

De tentoonstelling is ingericht als een denkbeeldig paleis, vandaar de ondertitel `Nederlandse Kunst in het Stedelijk Paleis'. Bij `De Voorstelling' verschijnt tegelijkertijd het gelijknamige boek met zelden gepubliceerde foto's van de Koningin, die haar jarenlange interesse voor de moderne kunst illustreren. Koningin Beatrix verzamelt niet alleen moderne kunst, in haar vrije tijd is ze ook actief als beeldhouwster. Het boek bevat verder ruim tweehonderd afbeeldingen van de geselecteerde kunstwerken.

Ook staat in het boek een vraaggesprek dat Lien Heyting, redacteur van NRC Handelsblad, de koningin naar aanleiding van deze tentoonstelling heeft afgenomen. Als `gastconversator' gaat zij in dit gesprek in op haar brede keuze uit de collectie, haar liefde voor de moderne kunst en de waarde die het `handschrift', `de scheppende hand' van de kunstenaar voor haar heeft. Stedelijk-directeur Rudi Fuchs belicht in zijn inleiding de totstandkoming en het thema van `De Voorstelling'. Eerdere `gastconservatoren' in het Stedelijk Museum waren Gerrit Komrij met de tentoonstelling `Kijken is bekeken worden' in 1996 en Harry Mulisch met `Zielespiegel' in 1997.

Over de inrichting van de tentoonstelling wil het Stedelijk Museum nog geen mededeling doen.