Russische strijdkrachten ingekrompen

Rusland krimpt zijn leger met een vijfde in. Voorzitter Sergej Ivanov van de Russische veiligheidsraad, het belangrijkste presidentiële adviesorgaan, liet gisteren weten dat de komende jaren 600.000 manschappen de laan worden uitgestuurd.

,,Een mobiel, goed uitgerust leger kan het land het beste tegen nieuwe bedreigingen beschermen'', zei Ivanov. ,,Het land kan zich geen drie miljoen mannen met epauletten veroorloven.''

Eerdere pogingen te snijden in Rusland logge defensieapparaat stuitten in september nog op taai verzet van de legertop. President Poetin liet gisteren evenwel weten dat verder uitstel van de langverwachte legerhervorming niet langer aan de orde is.

Volgens het hervormingsplan van Poetin worden 240.000 officieren, onder wie 380 generaals, van de loonlijst geschrapt. Het ministerie van Defensie moet 365.000 van zijn 1,2 miljoen medewerkers kwijtraken, elf andere ministeries met geüniformeerde diensten – speciale politietroepen, veiligheidsdiensten, grenswachten, spoorwegtroepen – moeten 105.000 militairen en 130.000 burgers inleveren. De bedoeling is, aldus Ivanov, dat er vooral in de logistieke en administratieve ondersteuning wordt gesneden.

Dat Ruslands enorme dienstplichtigenleger niet meer aan moderne eisen voldoet, werd pijnlijk duidelijk tijdens de eerste Tsjetsjeense oorlog (1994-1996). Dat fiasco leidde evenwel nauwelijks tot maatregelen, waardoor het Russische leger de afgelopen jaren niet in staat was nieuwe wapens te ontwikkelen of aan te schaffen, bestaande wapensystemen te onderhouden of zijn personeel te trainen.

Ruim 70 procent van het huidige budget is nodig om de troepen op sterkte te houden.

Voorzitter Sergej Ivanov van de Veiligheidsraad zelf zorgde voor een verrassing door te melden dat hem op eigen verzoek zijn rang van luitenant-generaal is ontnomen. Als lid van de militaire hiërarchie zou het moeilijk zijn om objectief met het leger en de veiligheidsdiensten om te gaan, aldus Ivanov. Ook in zijn buitenlandse contacten zou zijn rang vooral een obstakel zijn.

De Russische media is het niet duidelijk of dit een voorbode is van de val van Ivanov, of juist van een toekomstige promotie, bijvoorbeeld tot premier. De presidentiële Veiligheidsraad is de afgelopen tijd vaak bekritiseerd, onder meer omdat zij de hervorming van het leger voor zich uitschoof en te lang vasthield aan de Joegoslavische leider Miloševic. De afgelopen tijd viel op dat de de normaliter zwijgzame Ivanov, een vriend van Poetin uit de oude KGB, veelvuldig de publiciteit zocht.