Raad van Europa inviteert Baku

De Raad van Europa heeft gisteren na een debat van twee dagen Armenië en Azerbeidzjan uitgenodigd lid te worden, maar aan die uitnodigingen voorwaarden verbonden.

az

De raad van ministers eiste dat Azerbeidzjan binnen een maand tekst en uitleg verschaft over beschuldigingen van internationale waarnemers als zou bij de parlementsverkiezingen die zondag in Azerbeidzjan zijn gehouden, sprake zijn van fraude op grote schaal. Tekortkomingen moeten bovendien worden hersteld.

De Raad van Europa legde gisteren Azerbeidzjan en Armenië nog een andere voorwaarde op: ze dienen hun pogingen om een vreedzame oplossing te vinden voor de kwestie-Nagorny Karabach te intensiveren. Om die Armeense enclave in Azerbeidzjan is van 1988 tot 1994 fel gevochten; sinds 1994 is een bestand van kracht. De enclave (plus twintig procent van het grondgebied van Azerbeidzjan zelf) worden beheerst door de Karabach-Armeniërs, die eenzijdig hun eigen republiek hebben uitgeroepen. Alle pogingen om een oplossing voor de kwestie te vinden zijn de afgelopen zes jaar stukgelopen.

Azerbeidzjan en Armenië willen in het kader van hun integratie in Europa al sinds 1996 lid worden van de Raad van Europa, het belangrijkste orgaan in Europa op het gebied van de rechten van de mens. Vooral de kwestie-Karabach stond tot nu toe dat lidmaatschap in de weg. Daarbij komt, dat de Raad het verstandig vindt beide landen tegelijk uit te nodigen om de schijn van partijdigheid te vermijden – dit hoewel tegen het zeer autoritair geregeerde Azerbeidzjan aanzienlijk meer bezwaren bestaan dan tegen Armenië. Dat bracht gisteren een woordvoerder van het Armeense ministerie van Buitenlandse Zaken tot de klacht dat Armenië ,,niet de gijzelaar van Azerbeidzjan'' wil zijn.

Wat de Raad van Europa van Azerbeidzjan concreet verwacht ten aanzien van het rechtzetten van de stembusfraude is niet duidelijk.

De Italiaanse minister Lamberto Dini, voorzitter van de ministerraad van de Raad van Europa, zei gisteren dat Armenië en Azerbeidzjan in januari volgend jaar tot de Raad kunnen toetreden.