Raad Utrecht zit Brouwer dwars

Leefbaar Utrecht heeft zich gisteren tijdens de formele herbenoeming van burgemeester A. Brouwer verzet tegen de benoemingsprocedure. Behalve de PvdA en GroenLinks sloot de gemeenteraad zich hierbij aan.

Leefbaar Utrecht, de partij die afgelopen woensdag een grote overwinning behaalde bij de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen, pleitte voor de instelling van een vertrouwenscommissie die de mogelijkheden van een gekozen burgemeester onderzoekt.

Volgens de partij hoort de nieuwe gemeente Utrecht per 1 januari uitgebreid met Vleuten en De Meern zélf een nieuwe burgemeester te kiezen. Tijdens de bijeenkomst zei fractievoorzitter H. Westbroek dat Leefbaar Utrecht instemt met een voorlopige herbenoeming van de burgemeester, maar binnen de termijn van een jaar een referendum wil. Westbroek overweegt zich dan zelf kandidaat te stellen voor het burgemeesterschap.

De Utrechtse Commissaris van de Koningin B. Staal toonde zich verbolgen over het voorstel van Leefbaar Utrecht. Hij heeft geen bezwaar tegen een vertrouwenscommissie, maar die mag alleen advies uitbrengen over de herbenoeming van burgemeester Brouwer de enige kandidaat. Vervolgens stelt de Commissaris van de Koningin een advies op voor de minister van Binnenlandse Zaken. Staal: ,,Zo'n commissie kan niet zomaar de boer op gaan en nieuwe kandidaten werven.''

Volgens Staal maakt Utrecht geen kans op een gekozen burgemeester, omdat daarvoor geen wettelijke basis bestaat. Leefbaar Utrecht stuurt echter aan op een consultatief referendum bij wijze van experiment. In juli van dit jaar keerde een meerderheid in de gemeenteraad van Amsterdam zich tegen het voorstel van wethouder J. van der Aa (PvdA) om de opvolger van burgemeester Patijn via het referendum aan te wijzen.

Het is de tweede keer dat de Commissaris van de Koningin in aanvaring komt met de Utrechtse gemeenteraad. Vorig jaar ontstond er onenigheid over de benoeming van burgemeester Brouwer toen Staal zijn voorkeur uitsprak voor D66-partijgenoot Kohnstamm.

Leefbaar Utrecht heeft inmiddels een voorkeur uitgesproken voor een coalitie met PvdA, VVD en CDA. Westbroek ziet voor zichzelf geen wethouderspost.