Persstemmen

Hoe verder in de VS?

The New York Times

[...] Het publiek kan het wachten billijken als er toegenomen vertrouwen in de verkiezingsuitslag uitrolt.

President Bill Clinton benaderde de situatie woensdag juist toen hij zei dat het volk had gesproken maar dat de natie nog uit moest zoeken wat het had gezegd. Zowel Gore als Bush heeft bij het omgaan met het onzekere verkiezingsresultaat onder druk koersvastheid getoond en behoort daarvoor geprezen te worden. Gore had gelijk met zijn eis dat alle onregelmatigheden voor vervolging in aanmerking komen, maar de lat moet hoog liggen als het gaat om de vraag of hierdoor moet worden getwijfeld aan het verkiezingsresultaat.

Beide mannen moeten heethoofdige adviseurs weerstaan die hen onder druk willen zetten een loopje te nemen met het constitutionele proces als de ene kandidaat de meeste kiesmannen behaalt en de andere de meeste stemmen van de kiezers.

The Washington Post

[...] Wie ook president wordt, hij zal, in zekere zin, een beperkt mandaat hebben. Bijna exact de helft van het land zal `nee' hebben gezegd tegen wat de andere helft juist omhelsde. Dat maakt het des te belangrijker voor beide kanten het proces behoedzaam te benaderen. Sommige partij-aanhangers uiten al twijfel over de legitimiteit van de verkiezing. Maar noch een nek-aan-nekrace – ervan uitgaande dat deze volgens de spelregels verliep – noch een tegenstelling tussen de door het volk uitgebrachte stemmen en die in het college van kiesmannen bezoeldelt een overwinning in het Amerikaanse systeem. De campagnestaven moeten hun best doen andere opvattingen tegen te spreken, en de kandidaten moeten zich herinneren dat de hele wereld meekijkt.