Over eurotekens en spelfouten

Een aantal passages in de dagvaardingen van de VEB en de advocaten Spong en Hammerstein, lijkt sterk op elkaar. Enkele voorbeelden.

De dagvaardingen van de Vereniging van Effectenbezitters en de Stichting Lipstick Effect die wordt vertegenwoordigd door advocaten Spong en Hammerstein vertonen een mate van overeenkomst die moeilijk toeval kan zijn.

Een spelfout als Reggeborch (moet zijn Reggeborgh) is overgenomen, eurotekens van de ene versie zijn blokjes in de andere.

Hieronder volgen enkele passages uit de 27 (delen van) alinea's uit beide dagvaardingen die auteursrechtspecialist Verkade wegens de treffende gelijkenis naast elkaar heeft gezet:

VEB-advocaat Hoff schrijft: De Beursintroductie vond plaats door uitgifte van nieuwe aandelen door WOL (introductie door uitgifte) en door verkoop van reeds eerder uitgegeven aandelen door drie aandeelhouders van WOL (introductie door verhandeling). Deze drie aandeelhouders zijn: de gedaagde sub 5, Mallowdale Corporation N.V. (hierna: ,,Mallowdale''), de gedaagde sub 6, Melkpad B.V. (hierna: ``Melkpad'' en de gedaagde sub 8, N.S. Telecom B.V. (hierna: ``NS Telecom'').

Spong en Hammerstein schrijven: De Beursintroductie vond plaats door uitgifte van nieuwe aandelen door WOL (introductie door uitgifte) en door verkoop van reeds eerder uitgegeven aandelen door drie aandeelhouders van WOL (introductie door verhandeling). Deze drie aandeelhouders zijn: Mallowdale Corporation N.V. (hierna: ``Mallowdale''), Melkpad B.V. (hierna: ``Melkpad'' en N.S. Telecom B.V. (hierna: ``NS Telecom'').

VEB-advocaat Hoff schrijft: Het aantal nieuwe aandelen dat WOL bij gelegenheid van de beursintroductie heeft uitgegeven, bedraagt 46.906.454. Het aantal aandelen dat door de drie aandeelhouders van WOL is verkocht, bedraagt 20.656.365. Deze aandelen zijn verkocht door Mallowdale (2.436.465 aandelen), Melkpad (13.719.900 aandelen) en N.S. Telecom (4.500.000 aandelen). In totaal werden derhalve 67.562.819 aandelen WOL aan beleggers bij gelegenheid van de beursintroductie aangeboden. Van deze 67.562.819 aandelen WOL zijn 50.672.114 aandelen in het kader van de International Offering aangeboden. Buiten het bestek van deze procedure blijven de 16.890.705 aandelen die aan qualified institutional buyers in de U.S.A. zijn aangeboden.

Spong en Hammerstein schrijven: Het aantal nieuwe aandelen dat WOL werd uitgegeven [het woord `door' is vergeten, red.], bedraagt 46.906.454. Het aantal aandelen dat door de drie aandeelhouders van WOL is verkocht, bedraagt 20.656.365. Deze laatste aandelen zijn verkocht door Mallowdale (2.436.465 aandelen), Melkpad (13.719.900 aandelen) en N.S. Telecom (4.500.000 aandelen). Tezamen werden derhalve 67.562.819 aandelen WOL aan beleggers aangeboden. Van deze 67.562.819 aandelen WOL zijn 50.672.114 aandelen in het kader van de ``International Offering'' aangeboden. Verder werden er 6.890.705 aandelen [de 1 is weggevallen, red] aan ``qualified institutional buyers'' in de Verenigde Staten van Amerika aangeboden.