Onzekerheid over nieuw fiscaal stelsel treft Aegon

De introductie van het nieuwe belastingstelsel, per 1 januari 2001, laat Aegon niet onberoerd. Over de eerste negen maanden van dit jaar ontving het Haagse assurantieconcern aanzienlijk minder premie voor traditionele levensverzekeringen. Ten opzichte van de eerste drie kwartalen vorig jaar kwam de daling uit op 31 procent.

Van een teleurstellende gang van zaken wilde Aegon gisteren bij de presentatie van de cijfers evenwel niet spreken. Volgens bestuurslid P. van de Geijn komt die neergaande lijn nagenoeg overeen met de trend in de markt. ,,De klanten aarzelen omdat nog onzekerheid bestaat over het nieuwe belastingstelsel.'' De invoering hiervan heeft de verkoop van de gebruikelijke levensverzekeringen in absolute getallen geremd. Maar Aegon gaat ervan uit die verkoop volgend jaar weer opveert.

Van de Geijn heeft begrip voor de afwachtende houding van de Nederlanders. Vooral het dichten van het pensioengat levert bij velen vraagtekens op. ,,Hoe bepaalde zaken in de nieuwe wetgeving precies uitpakken, is niet helemaal duidelijk. De tussenpersonen moeten polis voor polis alles gaan uitleggen aan de klanten.''

Ook spreekt het Aegon-bestuurslid, verantwoordelijk voor de activiteiten in Nederland, van een verschuiving naar andere pensioenproducten. ,,Die trend was al enige tijd aan de gang, maar het nieuwe belastingstelsel heeft dat versterkt.''

Aan koopsommen sleet de maatschappij voor 1,9 miljard gulden, een kwart meer. Bovendien bracht het concern voor 1,4 miljard gulden aan beleggingscontracten aan de man, wat neerkomt op een sprong van 86 procent. In totaal haalde Aegon Nederland met zijn levensverzekeringen, pensioenen en aanverwante producten, de belangrijkste activiteiten, bijna 5,7 miljard gulden aan premie op. Dat is een verbetering van 12 procent.

Aan brutopremies haalde het concern 33,75 miljard gulden binnen, een stijging van 49 procent. De beleggingen brachten met 16,02 miljard gulden 60 procent meer op. De totale omzet kwam uit op 50,39 miljard gulden, wat 49 procent meer was. Een en ander resulteerde in een nettowinst van 3,37 miljard gulden, een verbetering van 39 procent. Van die nettowinstgroei bereikte Aegon 13 procent op eigen kracht.

Het grootste deel van de toename komt op het conto van de overgenomen branchegenoot Transamerica in de Verenigde Staten. Ook de inlijving van de Britse assuradeur Guardian speelde mee. Verder profiteerde Aegon van de hogere wisselkoersen van de dollar en het pond.

Aegon handhaaft de verwachting dat de winst over heel 2000 25 tot 30 procent hoger zal liggen dan in 1999, maar voegt daaraan toe dat de stijging eerder bij de 30 procent zal liggen. Dat laatste is te danken aan de hoge koers van de dollar.