Onderzoek na second opinion heropend

Voor het eerst is een verzoek om een moordonderzoek helemaal over te doen na een second opinion toegewezen. Justitie in Maastricht begint daarom een nieuw onderzoek naar de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen.

Het jongetje uit Heibloem verdween in augustus 1998 tijdens een kamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam in een bos in de buurt gevonden.

Het advies het onderzoek over te doen komt van een commissie voor een tweede beoordeling voor zware strafzaken die is ingesteld door het college van procureurs-generaal. Nicky's ouders hadden erom gevraagd. Sinds maart van dit jaar is het voor benadeelden van misdrijven waar een gevangenisstraf van 12 jaar of meer op staat mogelijk een `tweede beoordeling' te vragen wanneer er twijfels rijzen over de kwaliteit van het opsporingsonderzoek.

Eerder meende het OM in Maatsricht dat het onderzoek was vastgelopen. De ouders van Nicky Verstappen hebben daarna om de nieuwe beoordeling gevraagd. De commissie, die bestaat uit plaatsvervangend hoofdadvocaat-generaal, twee plaatsvervangend korpschefs en een officier van justitie, ,,ziet aanknopingspunten'' maar doet daarover in het belang van het onderzoek geen mededelingen.

Het college van PG's wijst de leden van een herbeoordelingscommissie aan. Zij zijn altijd afkomstig van buiten de regio waar het delict is onderzocht. De zaak-Verstappen was de eerste zaak die opnieuw is beoordeeld. Volgens een woordvoerder van het college van PG's wordt verwacht dat de zaak van de bij Veenklooster vermoorde Marianne Vaatstra de tweede zaak zal zijn die door de commissie wordt beoordeeld.

Het OM kondigde in maart aan slachtoffers van misdrijven `een waardige plaats' in het strafproces te willen geven door ze beter te begeleiden. De commissie voor een tweede beoordeling is één van de maatregelen.

Politie en justitie hebben het recherchebijstandsteam dat zich bezighield met het onderzoek naar de moord op Nicky Verstappen in juli vorig jaar ontbonden. Het onderzoek zat al enige tijd op dood spoor. Justitie had geen verdachten en een DNA-onderzoek leidde niet tot resultaat. Ook tips via het programma Opsporing Verzocht hadden geen resultaat. De politie heeft niet kunnen reconstrueren hoe Nicky uit het kamp is verdwenen.

Het jongetje werd vanaf zes uur in de morgen in het zomerkamp vermist. Hij zou de tent, waarin hij sliep met vier leeftijdgenootjes, blootsvoets hebben verlaten. Een dag later werd hij dood gevonden op anderhalve kilometer van het kamp. Sectie wees uit dat hij ook seksueel misbruikt was.

Aanvankelijk werd gedacht dat Nicky zelf uit het kamp was weggelopen, maar mede omdat de schoenen van het jongetje in de tent zijn gevonden ging de politie er later van uit dat de jongen werd meegenomen. Ook verhoren van de vijftien begeleiders en de andere kinderen die op het kamp aanwezig waren, leverden volgend de politie weinig op.