Omroep levert cultuurbazen

De publiek omroep is sterk vertegenwoordigd in de besturen van culturele instellingen. Actieve politici zijn nauwelijks vertegenwoordigd. Dat blijkt uit een onderzoek van deze krant naar de samenstelling van de besturen van de veertig belangrijkste culturele instellingen van Nederland.

Met bestuursfuncties in drie grote instellingen is Hans van Beers, lid van de raad van bestuur van de NOS, de cultuurbestuurder met de meeste invloed.

Volgens Van Beers is het de combinatie van bestuurlijke en culturele ervaring – hij werkte voor de gemeenten Den Bosch en Amsterdam, en was directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de VPRO – die hem aantrekkelijk maakt voor culturele instellingen. De prominente aanwezigheid van Hilversum verrast hem: ,,Altijd wordt beweerd dat wij de cultuur bruskeren, nu blijkt het tegendeel.''

Actieve politici blijken nauwelijks aanwezig in de cultuurbesturen, met uitzondering van Tweede Kamer-voorzitter Jeltje van Nieuwenhoven. Oud-politici als J.E. Andriessen, L.C. Brinkman, F. Rottenberg en M. van Zuijlen zijn wel prominent aanwezig. Organisatie-adviesbureau Andersson Elffers Felix en advocatenkantoor Boekel De Nerée zijn opvallend goed vertegenwoordigd in de culturele besturen.

Staatssecretaris Van der Ploeg streeft naar een andere samenstelling van besturen in de culturele sector. Te veel instellingen worden bestuurd door witte mannen van boven de vijftig, vindt hij. Hij ondersteunt een programma dat bemiddelt tussen culturele instellingen en allochtonen en dat al in zeventien besturen mensen heeft geplaatst.

CS pagina 7. Een overzicht van de bestuursvoorzitters van de top-40 staat op www.nrc.nl

    • Mark Duursma