OESO norm voor belasting

Nederland gaat de internationaal erkende OESO-richtlijn hanteren als basis voor het belastingbeleid voor internationale bedrijven. Staatssecretaris Bos (Financiën) hoopt zo de kritiek van de Europese Commissie op het Nederlandse beleid te ondervangen. Dat heeft Bos gisteren bekendgemaakt tijdens een belastingcongres bij werkgeversorganisatie VNO-NCW. De richtlijn van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is nu nog slechts in twee landen ingevoerd.

Sinds vorig jaar zit Nederland in Brussel in het beklaagdenbankje. De Commissie vindt dat Nederland internationale bedrijven te veel zekerheden biedt op fiscaal gebied, wat concurrentievervalsend zou werken. Financiën heeft altijd volgehouden dat dit niet zo is.

Bos wil nu twee ,,inzichtelijke regelingen'' opzetten waaraan bedrijven die zich in Nederland willen vestigen worden getoetst. De ene, de zogenoemde Advanced Pricing Agreements, zorgt ervoor dat de Belastingdienst vast kan stellen tegen welke prijs goederen en diensten binnen een onderneming worden geleverd. De andere, de Advanced Tax-rulings, moet een kader vormen voor de belastingafspraken (rulings) die met de dienst gemaakt kunnen worden. Bos is van plan deze afspraken, al dan niet geanonimiseerd, regelmatig te publiceren, zodat de handel en wandel van de Belastingdienst en de bedrijven voor iedereen controleerbaar is. Rulings geven geen lagere belastingen voor bedrijven, maar zorgen wel voor zekerheid

KOORDDANSENPagina17