Korthals gaf onvolledige informatie

DEN HAAG, 10 NOV. Minister Korthals (Justitie) beaamt dat hij de Tweede Kamer in september informatie heeft onthouden over de hoofdverdachte van de Dover-zaak, de voortvluchtige Gürsel O.

Dit heeft de minister gisteravond aan de Kamer geschreven. Hij meent overigens dat de `niet-optimale communicatie' tussen parketten, politie en ministerie het strafrechtelijk onderzoek naar het Dover-transport, waarbij in juni 58 Chinezen overleden, niet heeft geschaad.

In de Kamer hebben CDA, D66 en GroenLinks twijfels over de uitleg van de minister. De PvdA onthoudt zich van een standpunt, Korthals' eigen VVD is mild. De Kamer voert volgende week dinsdag een debat over de zaak.

Deze week werd bekend dat het ministerie van Justitie vier weken vóór het fatale Dover-transport tot de uitlevering van Gürsel O. aan Frankrijk had besloten. De Fransen zochten hem wegens mensensmokkel. Korthals' hoogste ambtenaar, secretaris-generaal Borghouts, tekende op 22 mei de beschikking voor O.'s uitlevering. Vier weken later, 18 juni, gaf O. volgens het openbaar ministerie leiding aan het fatale Dover-transport; enkele dagen daarvoor werd hij nog geschaduwd door de Rotterdamse politie.

Het parket Haarlem, belast met de uitvoering van O.'s uitlevering, liet de formele afhandeling liggen tot eind juli, aldus Korthals in zijn brief. Ziekte en een hoge werkdruk op dat parket waren volgens Korthals de reden. Pas nadat het Haarlemse parket in juli de formaliteiten had geregeld, werd in het Dover-onderzoek bekend dat eerder tot O.'s uitlevering was besloten, aldus Korthals.

De minister, die zich op 7 september in de Kamer al moest verantwoorden voor het Dover-onderzoek, vermeldde toen niet dat zijn ministerie in mei tot de uitlevering van O. had besloten. Wel zei hij dat er ,,geen duidelijke aanwijzingen waren'' dat O. ,,zich bezighield met mensensmokkel''.

Volgens de minister heeft het Haarlemse parket hem pas na dat debat ingelicht over de exacte gang van zaken. Ingewijden zeggen overigens dat de minister zich voor dat debat liet informeren door het Dover-team, en daar was men voor het debat bekend met de in Haarlem gemaakte fouten.

Bij CDA, D66 en GroenLinks bestaat ondanks de uitleg van Korthals nog altijd het vermoeden dat het Dover-drama voorkomen had kunnen worden als ambtelijke diensten hun feitenkennis beter op elkaar hadden afgestemd. De PvdA kondigt via afgevaardigde Kalsbeek ,,een aantal indringende vragen'' voor de minister aan.