`Geen wanbeleid bij teloorgang IJsselwerf'

FNV Bondgenoten en het personeel hebben een nederlaag geleden in een rechtszaak over de YVC IJsselwerf. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam wees gisteren het verwijt van de hand dat de werf in Capelle aan de IJssel aan wanbeleid ten onder gegaan is. Wel sprak de Ondernemingskamer in zijn oordeel uit dat wezenlijke tekortkomingen in het door de YVC gevoerde beleid zijn aangetoond. Van een opzettelijk surseance van betaling is volgens de rechter echter geen sprake.