EU: vogels onvoldoende beschermd

Nederland biedt onvoldoende bescherming aan vogels in natuurgebieden die onder de Europese Vogelrichtlijn vallen. De Europese Commissie heeft Nederland daarom in gebreke gesteld en dreigt met een boete als Nederland geen nadere maatregelen neemt. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris Faber (Natuur) op vragen van D66-kamerlid Augusteijn.

De Europese Commissie is van mening dat de Nederlandse wetgeving voor natuurbescherming niet dwingend genoeg is. Zo is het beheer van de gebieden gebaseerd op vrijwilligheid en geldt volgens de Natuurbeschermingswet alleen ,,gedoogplicht'' voor de vogels in de beschermde gebieden. Bovendien gaat de Natuurbeschermingswet alleen op voor gebieden die als natuurmonument zijn aangemerkt. De Commissie vindt dat onvoldoende. Ook de Flora- en Faunawet zou onvoldoende bescherming bieden.

Faber heeft inmiddels een weerwoord naar de Europese Commissie gestuurd waarin zij het Nederlandse beleid verdedigt. In haar antwoord aan de Kamer noemt zij natuurbescherming in Nederland ,,aan de maat''. Zij wijst er ook op dat ze met de nieuwe natuurbeschermingswet nog extra maatregelen wil nemen.

Vorig jaar dreigde de Europese Commissie al met een boete, omdat er te weinig beschermingszones waren aangemeld voor de Europese Vogelrichtlijn. Daarop wees Faber in februari 49 extra gebieden aan. Dat de Commissie nu met nieuwe bezwaren komt, ,,bevreemdt'' haar.