Eichel wil drastisch bezuinigen

De Duitse minister van Financiën, Hans Eichel, wil het begrotingstekort wegwerken en de staatsschuld van zijn land drastisch verlagen. De schuldquote, de verhouding tussen schuld en nationaal inkomen, moet van 60 procent nu dalen tot 38 procent in 2012.

Dit verklaarde Eichel gisteren in een toespraak voor een publiek van economiestudenten in Berlijn. Het huidige begrotingstekort moet in 2009 zijn veranderd in een overschot van 1 procent van het bruto binnenlands product.

,,De regering kan alleen vrij handelen als de schulden zijn afbetaald'', zei Eichel. Rente en aflossing van de staatsschuld, die nu 740 miljard euro bedraagt, kost jaarlijks 41 miljard euro, de tweede uitgavenpost op de begroting.

Sinds hij in 1999 in de regering van bondskanselier Gerhard Schröder werd opgenomen als opvolger van de linkse Oskar Lafontaine, heeft Eichel een reputatie opgebouwd op het gebied van bezuinigingen. De minister wil de overheidsuitgaven verminderen van 47 procent van het nationaal inkomen nu, naar 40 procent in 2012. Dat betekent volgens Eichel ook een drastische vermindering in de groei van de overheidsuitgaven. Uitgaande van een economische groei van 4 procent op middellange termijn zouden de overheidsuitgaven al op korte termijn met niet meer dan 2 procent per jaar mogen toenemen.

Het vrijgekomen geld moet in eerste instantie gebruikt worden om de nationale schuld af te betalen. De bestrijding van de werkloosheid blijft echter de belangrijkste prioriteit van de regering, aldus de minister. Hij is van mening dat de staat schuldig is aan het opdrijven van de kosten van sociale zekerheid na de val van de Berlijnse Muur, waardoor arbeid ook duurder werd. Een andere bron van zorg voor de Duitse regering is de vergrijzing. De demografische problemen kunnen niet slechts door pensioenhervormingen worden opgelost, meent Eichel. Het gat tussen de leeftijd waarop mensen stoppen met werken en de wettelijke pensioenleeftijd is te groot. ,,Voor elk jaar waarmee we dit verschil kunnen verkleinen, kan de pensioenbijdrage met 1 procentpunt omlaag.''