Dit is een grote stap voorwaarts

Met de aankoop van het Britse Ellis & Everard heeft Vopak zijn positie als marktleider in de distributie van chemicaliën versterkt. De aankoop heeft een signaal waar Vopak met zijn bedrijfsactiviteiten heenwil.

Onder voormalig bestuursvoorzitter Klaas Westdijk ontdekte Pakhoed de `goudmijn' van opslag en distributie van chemicaliën. De groei en winst die deze activiteit Pakhoed opleverden vormden voor de Rotterdamse branchegenoot Van Ommeren de voornaamste reden met Pakhoed te fuseren tot het havenconcern Vopak.

Grote acquisities van Pakhoed in de chemische distributie in Frankrijk (Lambert Rivière) en de Verenigde Staten (Univar) hadden de bodem van de kas van het bedrijf in zicht gebracht, en het rijkere Van Ommeren (voornamelijk gespecialiseerd in tankopslag en gas- en oliedistributie) leek een ideale huwelijkspartner.

Niettemin traden na de fusie al snel cultuurverschillen tussen beide bedrijven aan het licht. Bij Van Ommeren heerste een wat rustiger `scheepvaartmentaliteit', bij het uit de cargadoorswereld afkomstige Pakhoed ging het allemaal wat wilder toe. Van-Ommerenmanagers gaven er massaal de brui aan bij Vopak. Zij maakten zich sterk voor de tankopslag (de kernactviteit van Van Ommeren), terwijl de voormalige Pakhoedmanagers, ondanks hun grote bedrijvigheid in de tankopslag, meer fiducie toonden in de distributie van chemicaliën.

Met de mega-aankoop voor 310 miljoen pond sterling (1,1 miljard gulden) van het Britse bedrijf Ellis & Everard (een acquisitie die de aankopen van Lambert Rivière en Univar overtreft) zet Vopak opnieuw zwaar in op de distributie van chemicaliën. Vopak-bestuursvoorzitter Ton Spoor legt vanuit Londen telefonisch uit waarom.

Krijgt met de aankoop van Ellis & Everard chemische distributie de voorrang boven tankopslag, de tweede grote kernactiviteit van Vopak?

,,Nee, zo zou ik het beslist niet willen zien. Vopak heeft drie kernactviteiten. Olie- en gaslogistiek, chemielogistiek en chemische distributie. Bij het totstandkomen van de fusie tussen Pakhoed en Van Ommeren hebben wij aangegeven dat wij de omzet in chemische distributie in drie tot vijf jaar willen verdubbelen. Via een combinatie van organische groei en acquisities. In dat kader moet deze acquisitie worden gezien.''

Wat maakt Ellis & Everard zo bijzonder?

,,Ellis & Everard is marktleider in Engeland en nummer vier in de VS. In Engeland is het bedrijf gespecialiseerd in zogeheten specialty chemicals, waardoor we nu de volle range van producten kunnen distribueren. We hebben nu een veel bredere productenportefeuille. Dit is derhalve een grote stap, die ook onze marktpositie in de VS verder versterkt.''

Vormt het bedrag van 1,1 miljard gulden dat Vopak bereid is te betalen voor de overname niet een geduchte aanslag op het acquisitiebudget van Vopak?

,,Als je naar de koers van Ellis & Everard kijkt over de afgelopen twaalf maanden, dan vind ik dat we een redelijke prijs betalen voor de overname. De gemiddelde koers was 180 pence en wij betalen op dat bedrag een premie van 72 procent. Dat vind ik heel redelijk. Het bod komt neer op 12,8 keer de winst (voor bijzondere posten) per aandeel van het bedrijf. Wij betalen daardoor een prijs die minder is dan vergelijkbare transacties elders.''

Uw positie lag afgelopen zomer bij de commissarissen onder vuur. Er deden verhalen de rond over grote meningsverschillen met een aantal voormalige Van-Ommerendirectieleden, die inmiddels zijn opgestapt. Zij opteerden voor een andere koers. Is de lucht weer enigszins opgeklaard?

,,Het is nooit goed voor een bedrijf wanneer dergelijke publiciteit naar buiten komt, maar ik kan u verzekeren dat er momenteel uitstekend en in alle rust bij Vopak wordt gewerkt.''

    • Marc Serné