Bestraling

De kop Miljoenen nodig voor apparatuur straling (in de krant van woensdag 8 november, pagina 7) is onjuist. Deze had moeten luiden: Miljoenen nodig voor apparatuur bestraling.