Allianz gaat in VS op overnamepad

De Duitse verzekeraar Allianz heeft sinds vorige week een notering op Wall Street. De kritiek op het concern is verstomd sinds Allianz flink bijdroeg aan een schadefonds voor nabestaanden van voormalige joodse polishouders.

,,Allianz AG heeft zichzelf weinig meer te verwijten waar het gaat om voormalige polishouders uit de periode van de Tweede Wereldoorlog'', aldus de Amerikaanse historicus Gerald Feldman. ,,Zorgwekkender lijkt me de betrokkenheid van onder meer Allianz, maar ook veel andere financiële instellingen, bij het verzekeren en financieren van fabrieken in Duitse concentratiekampen tijdens het nazi-regime. Dat was veel omvangrijker dan altijd werd gedacht.''

Feldman is verbonden aan de Universiteit van Californië in Berkeley en sinds enkele jaren bezig met het schrijven van een geschiedenis van 's werelds grootste verzekeringsconcern. Het Duitse Allianz zocht al naar een goede geschiedschrijver voor zijn bedrijf in 1993, voordat er een internationale discussie over joodse claims goed en wel begon. Feldman, die joods is, zegt zijn manuscript over zes weken in te leveren bij de uitgever, ,,hoewel ze al bezig zijn de eerste hoofdstukken in het Duits te vertalen''. Zijn boek komt in mei of juni tegelijk in het Engels en het Duits uit.

Allianz ging eind vorige week in de Verenigde Staten naar de beurs en heeft nu een notering aan de New York Stock Exchange. Voor die notering zijn eenvoudig gezegd twee redenen. Het bedrijf heeft voor zijn expansie valuta nodig in de VS, want de meeste overnames gaan in aandelen. Daarnaast is het gemakkelijker om bij de beloning van zijn werknemers, dat wil zeggen in de vorm van optieregelingen, gebruik te kunnen maken van Amerikaanse Allianz-aandelen. Verder kan Allianz het zich naar eigen zeggen niet meer permitteren `onzichtbaar' te zijn in de financiële hoofdstad van het machtigste land ter wereld.

Allianz' beursgang was geen makkelijke procedure. Voor Amerikanen zijn de regels anders dan voor Duitsers, zodat toen de NYSE bij Allianz in de boeken ging kijken ze zeer verbaasd stonden over het wederzijds belang van maar liefst 25 procent dat Allianz en Munich Reinsurance in elkaar hadden. Dat leek een verstrengeling die te ver gaat, zodat de bedrijven deze hebben teruggebracht tot onder de twintig procent. Het komt vaker voor dat de Amerikaanse commissie voor beurstoezicht, de Securities & Exchange Commission, Duitse bedrijven tot concessies dwingt. Het heeft dan ook tot 1992 geduurd voordat het eerste Duitse bedrijf – Daimler-Benz – een notering kreeg aan de New York Stock Exchange.

Volgens financieel topman Paul Achleitner zal er de komende twaalf maanden een behoorlijke consolidatie plaatshebben in de verzekeringssector omdat de regels voor overnames veranderen. Het fiscale voordeel dat bedrijven in de VS hebben als ze kunnen bewijzen dat een samengaan in beider belang is, wordt herzien. Dat betekent dat Allianz op overnamepad gaat. Volgens analisten zijn maatschappijen als St Paul Companies, Hartford Life Insurance en Chubb Corporation mogelijke kandidaten voor een overname. Allianz specialiseert zich in schadeverzekeringen, levensverzekeringen en vermogensbeheer. Het bedrijf nam eerder dit jaar de beleggingsfondsen Nicholas Applegate en Pimco over voor respectievelijk 980 miljoen en 3,3 miljard dollar. Allianz is op het gebied van levensverzekeringen overigens nog maar een heel kleine speler en moet in de VS in elk geval ING, Aegon en AXA voor laten gaan.

In de VS verliep de beursgang van Allianz zonder protesten. Allianz heeft volgens de historicus Feldman royaal bijgedragen aan het Remembrance Fund. Verder is om verzekeringsclaims te dekken 300 miljoen dollar uit een Duitse stichting voor schadeloosstelling, inclusief geld van Allianz, overgeheveld naar de Internationale Commissie voor Verzekeringsclaims (ICHEIC) van Lawrence Eagleburger. Allianz is na wat tegenstribbelen akkoord gegaan met de betaling. ,,Dat kunnen we niet van alle Duitse bedrijven zeggen'', aldus Feldman.

    • Lucas Ligtenberg