Ziekenhuizen voor plafond bij uitgaven

De uitgaven van ziekenhuizen moeten aan een maximum gebonden blijven. Afzonderlijke ziekenhuizen hebben dit tegen de Algemene Rekenkamer gezegd.

De ziekenhuizen vinden een rem op de kosten `vanzelfsprekend', omdat dit ze dwingt doelmatig te werken.

NVZ, de landelijke organisatie van ziekenhuizen, blijft van mening dat het uitgavenplafond moet worden afgeschaft. Eerder deze week zei minister Borst (Volksgezondheid) dat ze de ziekenhuizen zelf niet meer aan een maximum budget wil binden.

In het rapport `Bekostiging Ziekenhuiszorg' van de Rekenkamer dat vandaag naar de Tweede Kamer is gezonden, staat dat de manier waarop de ziekenhuizen worden gefinancierd dringend aan modernisering toe is. Volgens de Rekenkamer bestaat er geen relatie meer tussen de productie van de ziekenhuizen en de hoeveelheid geld die ze krijgen. Het is bijna niet te achterhalen wat de ziekenhuizen voor dat geld precies doen. Zo is het bijna onmogelijk om met zekerheid aan te geven of en hoeveel extra operaties er worden verricht met het geld uit het wachtlijstfonds – en of die ingrepen niet uit het `gewone' budget hadden moeten worden betaald.

De Algemene Rekenkamer wijt dit vooral aan het huidige financieringssysteem dat sterk verouderd is. Een nieuw systeem, waar verzekeraars, ziekenhuizen en medisch specialisten op dit moment aan werken, kan een verbetering opleveren. Dit nieuwe stelsel voorziet in het berekenen van kostprijzen voor complete behandelingen. Maar de Rekenkamer waarschuwt voor de fouten uit het verleden: het moet niet te veel worden verfijnd, behoorlijk bijgehouden worden en vooral niet te veel bureaucratie vergen. Minister Borst (Volksgezondheid) wil dat het nieuwe systeem in 2003 wordt ingevoerd.

Het is onduidelijk hoe de verantwoordelijkheden voor de besteding van het geld en de daarvoor geleverde hulp zijn verdeeld, meent de Algemene Rekenkamer. Het toezicht op de ziekenhuizen laat bovendien te wensen over. Niemand beoordeelt of ze het geld ook doelmatig uitgeven. Volgens de Rekenkamer kunnen de plaatselijke verzekeraars dit alleen maar voor hun eigen verzekerden controleren, maar is er niets of niemand die dit ook bij de andere patiënten kan nagaan.