Vuurwerk niet in zeecontainers

Opslag van vuurwerk in zeecontainers moet nergens worden toegestaan. Dat adviseeert het ministerie van VROM per brief aan de lokale en provinciale overheden. De brief is bedoeld als handleiding bij aanvragen van vergunningen , totdat de nieuwe wettelijke vuurwerkregeling van kracht wordt.