Van Aartsen: Ethiopië wil vrede sluiten

De Ethiopische regering heeft gisteren tegenover minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) aangegeven dat ze bereid is tot een oplossing voor het conflict met Eritrea, mits er een bevredigende regeling komt.

Ethiopië wil een regeling voor de omstreden grens en compensatie voor geleden schade. ,,Ik trof de wil aan om naar een oplossing te zoeken'', aldus Van Aartsen na een onderhoud met premier Meles Zenawi en zijn collega van Buitenlandse Zaken Seyoum Mesfin. ,,Dat is erg belangrijk na zo'n gruwelijk conflict dat aan zovelen het leven heeft gekost.''

Vandaag voert Van Aartsen overleg over de kwestie in het buurland Eritrea. Daar zijn inmiddels de eerste verkennende Nederlandse mariniers gearriveerd, die deel uitmaken van de vredesoperatie van de Verenigde Naties (UNMEE) tussen beide landen. In totaal zal Nederland hieraan met circa 1.100 man meedoen.

Diplomaten in Addis Abeba wijzen er echter op dat de voorwaarden van Ethiopië een ernstig obstakel kunnen vormen bij pogingen om een blijvende vrede te bewerkstelligen met Eritrea. Ethiopië is van mening dat Eritrea verantwoordelijk is voor het uitbreken van de oorlog, die in 1998 begon en met onderbrekingen tot afgelopen zomer voortduurde.

Ethiopië eist daarom erkenning van de buitenwereld en een schadevergoeding. Het feit dat beide tot nu toe zijn uitgebleven ergert de Ethiopiërs. ,,Het doet ze denken aan de jaren dertig, toen de Volkenbond keizer Haile Selassie ook in de steek liet'', aldus een diplomaat. ,,Dat trauma zit nog heel diep.''

De voorbereidingen voor UNMEE aan de grens van beide landen verlopen intussen voorspoedig. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat beide partijen volledig willen meewerken en bereid zijn deze kwestie tot een oplossing te brengen'', verklaarde de Nederlandse generaal P. Cammaert, die de in totaal 4.200 man omvattende vredesmissie zal leiden, gisteren in de Ethiopische hoofdstad.

Cammaert, die sinds vorige week in functie is, sprak onbevestigde berichten tegen dat zich de laatste tijd nieuwe schermutselingen tussen beide landen zouden hebben voorgedaan. Volgens hem werken ook de Ethiopische en Eritrese militaire leiders juist van harte mee aan de vredesmissie van de VN.

Een Finse liasonofficier van de VN bevestigde gisteren dat er al een goede verstandhouding bestaat tussen Cammaert en de Ethiopische militaire leiding.

Zowel Van Aartsen als Cammaert zei goede hoop te hebben dat er binnenkort enkele land- en luchtcorridors zullen worden opengesteld tussen Ethiopië en Eritrea, waarvan voertuigen en vliegtuigen van de VN gebruik kunnen maken. Nu zijn zulke corridors er nog niet. Volgens minister Van Aartsen kan het openen van zulke corridors eigenlijk ook niet uitblijven, omdat anders de UNMEE-troepen nooit op een effectieve manier kunnen opereren. ,,Dat is gewoon een kwestie van ijzeren logica.''

Van Aartsen herhaalde nog eens dat de UNMEE-troepen op zichzelf niet tot taak hebben eventuele vluchtelingen in het grensgebied te helpen. Hulporganisaties schatten dat enkele tienduizenden vluchtelingen inmiddels naar de grenszones zijn teruggekeerd. Ze stellen ook dat het mandaat van de missie wel degelijk uitdrukkelijk melding maakt van hulp aan vluchtelingen. Zowel het Nederlandse kabinet als de Tweede Kamer is enigszins beducht dat de Nederlandse troepen in verlegenheid worden gebracht als ze plotseling, net zoals in 1995 in het Bosnische Srebrenica, zouden worden geconfronteerd met duizenden vluchtelingen die om hulp vragen.

    • Floris van Straaten