Uitstel fusieplan grootste vakbond Europa

De plannen voor de vorming van Duitslands grootste vakbond – en daarmee van de grootste vakbond in Europa – heeft vertraging opgelopen. De ambtenarenbond ÖTV kreeg gisteren niet de vereiste meerderheid van 75 procent van zijn leden achter zich voor de fusieplannen. Voorzitter Herbert Mai heeft meteen laten weten dat hij zich niet meer verkiesbaar stelt. Het fusieplan draait om öTV en DAG, IG Medien, HBV en DPG. Van de ambtenaren stemde slechst 65 procent in met het plan waar de vakbondsleiders het vorige maand over eens werden. Hoe het nu verder gaat met de uitvoering van het fusieplan, is niet duidelijk. De op te richten bond, Verdi (Vereinigte Dienstleistingsgewerkschaft) genaamd, zou met 3 miljoen leden groter worden dan IG Metall, de invloedrijke metaalbond.