Stevige kritiek EU op Turkije

De Europese Commissie heeft stevige kritiek op Turkije waar de situatie met de rechten van de mens ondanks toezeggingen niet is verbeterd. De Commissie wil dat Turkije net als andere kandidaat-lidstaten een partnerschap voor toetreding aangeboden krijgt. Dat biedt een land financiële steun om te voldoen aan de criteria voor toetreding.

Turkije voldoet nog lang niet aan de eisen die gesteld worden voordat daadwerkelijk over toetreding kan worden onderhandeld. Volgens de Commissie functioneert in het land de markteconomie niet naar EU maatstaven en is er nog geen macro-economische stabiliteit bereikt. Eurocommissaris Verheugen (Uitbreiding) zei gisteren in het Europees Parlement zich zorgen te maken over het gebrek aan respect voor de rechten van de mens en de grondwettelijk vastgelegde rol van het leger in het politieke leven in Turkije.

In het partnerschap dat de Commissie wil aanbieden is precies aangegeven welke politieke hervormingen Turkije moet doorvoeren om aan de voorwaarden van lidmaatschap te voldoen. Daartoe behoren grondwettelijke garanties voor vrijheid van meningsuiting, vergadering en religie, afschaffing van de doodstraf, een verbod van foltering, aanpassing van de rol van het leger aan de spelregels van een democratische samenleving, opheffing van de uitzonderingstoestand in het zuidoosten van het land en bescherming van de culturele rechten van etnische minderheden. Tot zover onze correspondent.

Turkije heeft de commentaren van de EU voorzichtig verwelkomd. De Turkse vice-premier, Mesut Yilmaz, zei gisteren dat ,,er wat moeilijkheden zijn die we vooraf al hadden vermoed. Maar ik denk dat we die zullen overwinnen''. De Turkse pers schrijft vandaag dat het nu tijd is voor een debat over de vraag of Turkije inderdaad tot de EU wil toetreden. ,,Zo ja, dan moeten we nú aan het werk gaan'', aldus de krant Radikal. De pro-Koerdische pers toont zich ambivalent. Zij is tevreden over op oproep tot bescherming van culturele rechten. Het ontbreken van enige expliciete verwijzing naar de Koerden, valt hier echter slecht. Gebruik van de woorden Koerd of Koerdisch zou zonder twijfel tot een boze reactie van de Turkse autoriteiten hebben geleid.