Sommige foto's kunnen niet 3

De gepubliceerde foto's door de Amerikaanse Donna Ferrato over passie in de levensavond vond ik stuitend, pervers, decadent, stigmatiserend voor ouderen en de NRC onwaardig (M-Magazine, 4 november).

Gefotografeerde Amerikaanse tederheid en seksualiteit behoeft hier niet blindelings overgenomen te worden. NRC Handelsblad declasseert zich hiermee.

    • R.F.J. van Dantzig