Onderzoek van problemen transportsector

Oud-minister N. Kroes en voormalig voorzitter van het sectiebestuur betaald voetbal J. Staatsen gaan zich buigen over de problemen in de transportsector. Staatsen leidt de werkgroep die gaat bekijken hoe in contracten tussen transportbedrijven en verladers rekening kan worden gehouden met schommelingen in de brandstofprijs. Nu ligt die vast en komen vervoerders bij stijging van de dieselprijs, zoals enkele maanden geleden, in de problemen.

Het kabinet bereikte in september overeenstemming met de branche over compensatie. Doelstelling is dat `noodverbanden' in de toekomst niet weer nodig zijn.

Ook de structuur van de hele bedrijfstak is onderwerp van onderzoek. Kroes zal bekijken hoe die kan worden versterkt.