Monogamie

In zijn reactie op het artikel van André Rouvoet schrijft dominee Spijkerboer (NRC Handelsblad, 28 oktober) het feit dat ,,de monogamie bij ons nog steeds in ere wordt gehouden'' toe aan het christendom. In feite is monogamie bijna overal de regel. De oorzaak hiervan is eenvoudigweg dat er ongeveer evenveel mannen als vrouwen zijn.

Het christendom heeft deze `nood' tot deugd verheven en dat is eigenlijk heel praktisch. Grootschalige polygynie (veelwijverij) kan alleen bestaan naast grootschalige polyandrie (veelmannerij) of naast grootschalige prostitutie. Een voorbeeld van die laatste situatie wordt beschreven in `De Duivelsverzen' van Salman Rushdie, waar twaalf prostituees zich de namen van de twaalf echtgenotes van de profeet hebben aangemeten. In feite bestaat er geen grootschalige polygamie; de meeste mensen hebben een (en dus één) vaste echtgenoot.

De wereld, inclusief het christendom, zou er onherkenbaar anders uitzien als er voor iedere man twee vrouwen zouden zijn. Je mag er niet aan denken.

    • F.W. Steutel