INTERNET

KNMI Het KNMI in De Bilt heeft een groot deel van zijn website gewijd aan publieksvoorlichting, met veel uitleg over het actuele weer, maar ook veel gegevens over klimaat en klimaatverandering. Leuk is de Wereld Klimatologische Informatie, een klein te downloaden computerprogramma dat allerlei klimatologische gegevens van de wereld bevat.

www.knmi.nl

Ministerie Het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is gastheer van de VN-Klimaatconferentie in Den Haag. De informatie hierover is echter beperkt. Geïnteresseerden worden doorverwezen naar de officiële site van de conferentie:

Climate Change 2000.

www.minvrom.nl

www.climatechange 2000.org

Verenigde Naties De klimaatconferenties hebben plaats onder auspiciën van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Op de site hiervan onder meer allerlei officiële documenten, en rapportages over de lidstaten. Verwant aan de UNFCCC is de UNEP (United Nations Environment Programme), de milieuorganisatie van de VN.

De UNEP heeft samen met de World Meteorological Organization (WMO) weer een andere klimaatclub onder zijn hoede: de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). De IPCC brengt allerlei wetenschappelijk onderzoek samen en publiceert geregeld een zogeheten Assessment Report, het meest gezaghebbende rapport over klimaatverandering.

www.unfccc.int

www.unep.org

www.wmo.ch

www.ipcc.ch

Onderzoek Een van de grootste onderzoeksorganisaties naar het gedrag van oceanen en de atmosfeer is het NOAA (National Oceanic & Atmospheric Administration), een Amerikaanse overheidsdienst. De website hiervan heeft een indrukwekkende omvang. Op het deel over klimaatonderzoek staan zowel uitgebreide educatieve `factsheets', als wetenschappelijke informatie.

Een goede en omvangrijke database met wetenschappelijke informatie is de Global Change Master Directory van de NASA, de Amerikaanse lucht- en ruimtevaartorganisatie. Deze directory beschrijft vele duizenden datasets van over de hele wereld. Een groot deel hiervan is online beschikbaar.

De satellieten van de NASA worden ook gebruikt voor klimatologisch onderzoek. Het Goddard Institute for Space Studies (GISS) van de NASA is een suborganisatie die onderzoek doet naar klimaatveranderingen. De website van het GISS biedt onder meer veel publieksinformatie.

www.noaa.gov

gcmd.gsfc.nasa.gov

www.giss.nasa.gov