Hypotheekmarkt krimpt in derde kwartaal fors

De hypotheekmarkt is in het derde kwartaal van dit jaar met bijna een derde gekrompen. Dat is de grootste daling sinds 1992. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS), die vandaag zijn gepubliceerd.

Ten opzichte van het derde kwartaal van 1999 daalde het aantal hypotheken met 32 procent (dat wil zeggen dat er in het derde kwartaal van dit jaar 58.000 minder hypotheken in het Kadaster zijn ingeschreven dan in het derde kwartaal van 1999).

Belangrijkste oorzaak zijn de oversluitingen, die met 44 procent fors zijn gedaald. Het aantal hypotheken voor de aankoop van een woning verminderde met 13 procent, aldus het CBS.

De verklaring voor de forse daling van het aantal oversluitingen (omzetting van een bestaande in een hypotheek tegen gunstiger voorwaarden) schuilt in de hypotheekrente, die in de afgelopen maanden is gestegen van 5,1 tot 6,0 procent. De rente is in vier jaar niet zo hoog geweest — het hoogste niveau sinds het derde kwartaal van 1996, zegt het CBS.

De afgelopen jaren waren oversluitingen erg in trek. Door de gestegen huizenprijzen — in een jaar tijd is de gemiddelde huizenprijs volgens het CBS met 21 procent gestegen tot 392.000 gulden — werd de lopende hypotheek in een hogere hypotheek omgezet. Het extra geld werd gebruikt voor woningverbetering of andere doeleinden, en deze extra consumptie was volgens analisten een van de drijvende krachten achter de economische hoogconjunctuur.

De financiële instellingen hebben nu in totaal voor 600 miljard gulden aan hypotheken uitstaan. Overigens is het aantal nieuwe hypotheken (inclusief oversluitingen) in het derde kwartaal van dit jaar niet gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar, maar gelijk gebleven.