GEVOLGEN

De temperatuur op aarde kan deze eeuw met zes graden celsius stijgen. Dat is aanzienlijk meer dan tot dusverre werd aangenomen. Deze voorspelling staat in een nog niet gepubliceerd rapport van het IPCC, een panel van wetenschappers dat opereert onder auspiciën van de VN-organisaties voor meteorologie (WMO) en milieu (UNEP). Volgens het IPCC is deze stijging te wijten aan de uitstoot van kooldioxyde als gevolg van menselijk handelen.

Een stijging met zes graden in honderd jaar heeft zich in het verleden nooit eerder voorgedaan. Nochtans is de aardse temperatuur nooit stabiel geweest. In de laatste 400.000 jaar is het soms negen garden kouder, en soms 3 graden warmer geweest dan nu. Veranderingen van meer dan één graden per eeuw kwamen echter nooit voor.

Tussen de temperatuur de afgelopen 400.000 jaar en het CO2-gehalte in de atmosfeer is een sterke correlatie: hoe meer CO2, hoe warmer. Niet duidelijk echter is, of in het verleden de temperatuur toenam doordat er meer kooldioxyde in de atmosfeer belandde, of andersom.

Nu de mens het CO2-gehalte doet stijgen, zal het warmer worden, vermoed het IPCC. Die opwarming wordt veroorzaakt door een versterkt broeikaseffect. Het CO2 in de atmosfeer absorbeert een deel van de warmtestraling die de aarde uitzendt nadat zij door de zon verhit is. Daarna zendt het CO2 de warmte weer uit, deels in de richting van de aarde.

Overigens is CO2 niet het enige (maar wel het belangrijkste) broeikasgas.

Andere zijn:

methaan (CH4)

stikstofoxyde (N2O)

diverse cfk's (chloorfluorkoolwaterstoffen) (CCl2 en CHClF2)

perfluormethaan (CF4)

zwavelhexafluoride (SF6).

De gevolgen van een temperatuurstijging kunnen dramatisch zijn.

Enkele voorbeelden van wat kan gebeuren:

Stijging waterspiegel Als het warmer wordt op aarde, wordt ook het zeewater warmer. Hierdoor neemt het volume toe, en stijgt dus de zeespiegel. Hoe sterk de zeespiegelstijging zal zijn, is onbekend. Er worden niveaus genoemd van ruwweg 10 tot 100 centimeter de komende honderd jaar.

Volgens een dit jaar gepubliceerd artikel in Science nemen de oceanen sinds 1975 meer warmte op dan ze uitzenden, waardoor de watertemperatuur stijgt. De auteurs van dit artikel noemden geen oorzaak voor de warmtetoename; het kan ook natuurlijke variabiliteit zijn.

Smeltende gletsjers dragen ook bij aan de watertoevloed. Smeltend landijs op Antarctica zal ook zijn invloed hebben, maar er zijn nog te weinig gegevens bekend om te weten of de ijskap daadwerkelijk – en in welke mate – in omvang afneemt.

Kustgebieden Laaggelegen kustgebieden en eilanden kunnen onder water lopen als de zeespiegel stijgt. In een ontwikkelingsland als Bangladesh heeft dat gevolgen voor miljoenen mensen die in de kuststrook wonen. Maar ook kwestbare natuurgebieden kunnen schade oplopen.

Neerslag De extremen in de neerslag kunnen toenemen: er valt in totaal op aarde niet meer regen, maar er kunnen regionaal meer uitschieters naar boven of beneden zijn.

Ziektes Door de stijging van de temperatuur en de toename van neerslag in bepaalde gebieden kan het gevaar van bepaalde ziektes toenemen. Malaria bijvoorbeeld. De parasiet die deze ziekte veroorzaakt wordt verspreid door muggen. Vooral aan de randen van gebieden waar malaria nu al voorkomt, zal het risico stijgen, doordat er meer watermassa's komen die de muggen gebruiken om zich voort te planten.