Eenderde bedrijven heeft eigen website

Eenderde van de bedrijven in Nederland heeft een eigen website. De internetpagina's worden voornamelijk gebruikt voor het verstrekken van algemene informatie over het bedrijf. Het onderzoeksbureau NIPO signaleert wel een duidelijke tendens naar verkoopgerichte pagina's. Na kan bij een op zeven bedrijven via hun website goederen en diensten worden aangeschaft. Iets meer dan de helft van alle werknemers in Nederland heeft op zijn werkplek een pc staan. Bij banken en verzekeraars is per werknemer een computer beschikbaar. In de bouw ligt dit percentage veel lager.