DEN HAAG

Op de milieuconferentie in Den Haag, die plaats vindt van 13 tot en met 24 november, zal vooral gesproken worden over de `spelregels' van het beperken van kooldixode-uitstoot. De belangrijkste agendapunten:

Kyoto-mechanismen Dit zijn nieuwe instrumenten waarmee landen de vermindering van hun emissies kunnen realiseren. Daarbij gaat het om Clean Development Mechanismen, het uitvoeren van projecten door zogeheten Annex 1-landen (Europa, VS, Canada, Japan en Australië) in niet-Annex 1-landen, waarbij de reductie op conto van het uitvoerende land bijgeschreven mag worden. Andere instrumenten zijn Joint Implementation, het uitvoeren van projecten in andere Annex 1-landen, waarbij de reductie op eigen conto bijgeschreven wordt, en Emissiehandel, handel tussen Annex 1-landen in uitstoot.

Nalevingsregime Daarbij gaat het om het meten van de uitstootvermindering en het handhaven van afspraken.

Sinks Dat zijn reservoirs die kooldioxide opnemen, zoals bossen. De discussie zal onder meer gaan over wat onder sinks verstaan wordt.

Ontwikkelingslanden Deze landen moeten gesteund worden bij aanpassingen bij klimaatverandering en capaciteitsopbouw.